Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens vård?

Neonatalverksamheten på Tema barn Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska universitetssjukhuset söker en Verksamhetschef Omvårdnad. Karolinskas Neonatalverksamhet i finns i Danderyd, Huddinge och Solna med cirka 400 medarbetare. Vi spänner över hela den neonatala vårdkedjan och erbjuder neonatal intensivvård, basal neonatalvård, neonatal hemsjukvård och neonatal transportservice. Hela verksamheten genomsyras av en familjecentrerad vårdfilosofi och vi har även ett NIDCAP Training Center.

Du erbjuds

 • En drivande och ledande roll i transformation av den Neonatala vården
 • Ett nära samarbete i lednings- och nätverksgrupper inom hela sjukhuset
 • En möjlighet att leda och utveckla ett engagerat, kreativt och kunnigt team av chefer och medarbetare
 • En kultur och mindset där vi alla är ledare som ansvarar för helheten och utmanar oss själva och andra till ständigt lärande.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Som verksamhetschef för omvårdnadsområde Neo, arbetar du strategiskt som andra linjens chef i nära samarbete med verksamhetschefen för den medicinska enheten (ME) inom Neo samt med omvårdnadsansvarig (OVA). Du samarbetar tätt med övriga verksamhetschefer och tar ansvar för och utvecklar verksamheten genom att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Du skapar förutsättningar för ett engagerat och medarbetardrivet ansvarstagande och en utveckling av verksamheten. Sjukhuset har ett stort utvecklings- och innovationsuppdrag. Uppdraget innebär bland annat att driva mot digitalisering, automatisering samt att införa nya tekniker och arbetssätt. I uppdraget som ledare ingår det även att arbeta med lösningar på dagens och morgondagens utmaningar inom till exempel kompetensförsörjning. Ett tätt samarbete mellan de två verksamhetscheferna ME och OO för Neonatalverksamheten är avgörande för att bibehålla och utveckla bra strukturer och samarbeten inom verksamheten.

Du har ansvar för:

 • Kvalitet, resultat, produktion och resursförbrukning inom OO Neo och att den löpande verksamheten bedrivs med hög patientsäkerhet
 • Att ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs utifrån Karolinskas struktur samt att verksamheten följer gällande miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav
 • Personal, lokaler samt den utrustning och de ekonomiska ramar som berörd temachef angett ska ingå i din verksamhet
 • Att tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker
 • Att omvårdnadschefer på våra Neonatalavdelningar i Solna, Huddinge och Danderyd samt Omvårdnadsansvarig (OVA) Neo utövar ett närvarande ledarskap
 • Att trots den geografiska spridningen hålla ihop verksamheten så att vi kan erbjuda en familjecentrerad, säker och likvärdig vård oavsett på vilken av våra avdelningar en patient vårdas
 • Omvårdnadsutveckling och forskning och att upprätthålla nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Du rapporterar till temachef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som externt. Du ingår i temats ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer OO och ME och stabsfunktioner samt samverkar med dessa för att lösa hela sjukhusets uppdrag. 

Vi söker dig som

 • Har en tydlig vision av hur omvårdnaden ska bedrivas i dagens och framtidens sjukvård
 • Du har ett tydligt ledarskap utifrån ett multiprofessionellt och personcentrerat förhållningssätt
 • För att leda omvårdnaden in i framtiden är det nödvändigt att du också har nya tankar om hur arbete kan ledas och organiseras för att möta samhällsutvecklingen, samt en tydlig grund i barnperspektivet
 • Du har en ovanligt bra förmåga att samarbeta i en komplex organisation
 • Genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande, utmanar och inspirerar du andra att utforska nya lösningar
 • Dina handlingar och beslut är inriktade på att uppnå mål och resultat genom välgenomtänkta prioriteringar, planering och åtgärder
 • Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet, förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
 • Du är en engagerad ledare som kan inspirera chefer och medarbetare att nå uppsatta mål
 • Du är lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation
 • Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Kvalifikationer

Krav: 

 • Högskoleutbildning med lägst magisterutbildning
 • Erfarenhet av innovativt utvecklingsarbete av verksamhet, kultur och ledarskap där du varit med och skapat en förflyttning
 • Dokumenterad erfarenhet av att sätta, driva och följa upp leveransmål samt kunskap kring verksamhets- och patientnytta i kombination med ekonomisk och hållbar resursplanering
 • Erfarenhet av att arbeta med system för uppföljning, planering och prognostisering av kvalitet, produktion och ekonomi
 • Chefserfarenhet av att leda omvårdnad i en komplex organisation inom vården

Meriterande: 

 • Disputerad
 • Vidareutbildning inom ledarskap och organisation

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser det som en självklarhet att du delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar Ansvar - Medmänsklighet – Helhetssyn. Du får en unik möjlighet  att vara delaktig i att förverkliga vår vision "Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag".

Om rekryteringsprocessen

Urval sker fortlöpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2.Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1724
Kontakt
 • Rekryterande chef, svante.norgren@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-19

Tillbaka till lediga jobb