Logo for Region Stockholm

Apply for Specialistläkare (LUS) till IMA, internmedicin.


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •  Sös/Regionens externa webbsida
  •  Sös/Regionens intranät
  •  Annan webbsida
  •  Arbetsförmedlingen
  •  Dagstidning
  •  Linkedin
  •  Social media (ex. Facebook, Instagram)
  •  Branschspecifik tidning/hemsida
  •  Annat/övrigt
Accepted file types: pdf, txt, rtf, docx, doc, odt, png, jpg, tiff, gif. Max file size: 40MB
Upload File upload in progress or
Attached CV: Download
Upload File upload in progress or
Attached cover letter: Download
Upload File upload in progress