LOGOTYPE_FOR Region Stockholm

APPLY_FOR Specialistläkare (LUS) till IMA, internmedicin.


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •  Sös/Regionens externa webbsida
  •  Sös/Regionens intranät
  •  Annan webbsida
  •  Arbetsförmedlingen
  •  Dagstidning
  •  Linkedin
  •  Social media (ex. Facebook, Instagram)
  •  Branschspecifik tidning/hemsida
  •  Annat/övrigt
可接受的文件类型: CV_AND_COVER_LETTER_FILE_FORMATS. MAX_FILE_SIZE: 40MB
上传 文件正在上传中 或者
您的简历附件: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中 或者
OWN_PERSONAL_LETTER: DOWNLOAD
上传 文件正在上传中