Karolinska Universitetssjukhuset

Akutverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset söker en verksamhetschef med ansvar för akutmottagningar, akutvårdsavdelningar och intermediärvård i Solna och Huddinge. Du är en driven ledare som med kvalitet, nytänkande och samarbete med kollegor kan fortsätta att bygga en modern och högkvalitativ sjukvård för framtiden.

Vi erbjuder
Ett uppdrag för dig som är engagerad i akutsjukvård och som värdesätter ett ansvarsområde med stora kontaktytor och med gränssnitt mot alla universitetssjukhusets övriga verksamhetsområden.

Tjänsten innebär möjlighet för dig att fortsätta arbetet med att vidareutveckla våra akutmottagningar samt akut- och intermediärvårdsavdelningar och påverka framtidens moderna och högkvalitativa akutsjukvård.

Som chef och ledare på Karolinska universitetssjukhuset erbjuds du också mycket för att utveckla dig själv och din roll. Förutom vår chefsintroduktion erbjuder vi alla våra chefer utbildningar, såväl interna som övergripande för hela Region Stockholm.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om verksamheten
Medicinsk enhet Akut omfattar akutmottagningar samt de högspecialiserade avdelningarna MAVA, MIMA, AVA, IMA och KAVA på våra siter i Solna och Huddinge. Alla våra enheter arbetar tillsammans i en kultur och med ett mindset där professionalism, engagemang, kreativitet och expertkunskap kontinuerligt strävar mot vidareutveckling av den akuta sjukvård som vi erbjuder våra patienter. 

Vårt uppdrag är att ge vård i rätt tid på rätt vårdnivå vid akut sjukdom både i öppen och slutenvård i samarbete med övriga funktioner och teman. Verksamheten har omkring 150 medarbetare. De är alla läkare med specialistkompetens eller under utbildning i internmedicin eller akutsjukvård.

Vårt arbete inom forskning och utbildning omfattar både medicin och omvårdnad och sker i samarbete med Karolinska Institutet samt andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten.

Om tjänsten
Som verksamhetschef på ME Akut har du ett sammanhållet strategiskt och operativt ansvar för att verksamheten skall uppnå en framgångsrik akutsjukvård, forskning och utbildning. I tjänsten ingår att säkerställa hållbar kompetensutveckling för alla medarbetare med målet att möta framtidens behov av enhetens specialistområden inom akutsjukvård och internmedicin.

I rollen som verksamhetschef ges du en möjlighet att ta ansvar för den personal och den budget som temachef fastställt ska ingå i den verksamhet du förväntas ansvara för. För närvarande har du sex direktrapporterande linjechefer som i sin tur har medarbetare i både Huddinge och Solna.

Verksamheten bedrivs på dessa båda siter med sektion internmedicin och akutsjukvård där alla enheter inom respektive sektion bedriver dygnet-runt-vård. Du arbetar i ett nära samledarskap med verksamhetschefer omvårdnad för enheterna på respektive site samt siteövergripande.

Du ansvarar för den löpande verksamheten och ska säkerställa att den bedrivs med hög patientsäkerhet och god kvalitet, att arbetsmiljön är optimal och att verksamheten följer överenskomna miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav på båda siter. Du ska även tillsätta nödvändiga resurser och vidta relevanta åtgärder för att eliminera eller reducera eventuella risker kopplat till ovan nämnda områden.

I uppdraget ingår också att ansvara för upprätthållandet av nödvändig kompetens inom verksamheten för att kunna fullgöra uppdraget.

Vidare har du budgetansvar med löpande resultatuppföljning och rapportering samt ansvar för verksamhetens resultat varför ditt arbete alltid styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande för helheten.

Som verksamhetschef samarbetar du med övriga chefer inom Tema ARM och de angränsande verksamheterna och har ett delansvar att aktivt arbeta för effektiva samverkansstrukturer såväl inom temat som över tema- och funktionsgränser.

Du är Karolinska universitetssjukhusets ambassadör och säkerställer att kvalitetsledningssystemet följs och därmed god kvalitet inom vården.

Tillsammans med övriga chefskollegor i Tema ARM medverkar du till utveckling av den samlade verksamheten inom temat. Du rapporterar till temachef och är en viktig del av temaledningen.

Vi söker
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet som ledare i akutsjukvården och med djup specialistkunskap och akademisk examen inom området utöver din erfarenhet av arbete på akutmottagning.

För att lyckas i rollen är du som ledare strukturerad, handlingskraftig och har en analytiskt förmåga för att kunna lösa frågor i akutsjukvårdens stundtals komplexa verksamhet på både operativ och strategisk nivå. Du ansvarar för verksamhetens personal, miljö och resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar och agerande. Vidare organiserar du enligt tydliga processer, men har också modet att ändra inriktning i takt med att målen omformuleras. Du ser helheten och tar strategisk hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Som ledare är du kommunikativ, närvarande och lyhörd för dina medarbetares behov och har förmågan att skapa ett positivt arbetsklimat och få förtroende då du stödjer och bidrar till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang. Du har ett tydligt fokus på personalfrågor, verksamhetsutveckling, ekonomi och coachning av första linjens chefer.

Vidare brinner du för att förbättra vårdprocessen tillsammans med andra och har ett engagemang för att tillämpa den senaste evidensbaserade vården. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i vårdmötet.

I din läkarroll har du djup specialistkompetens inom kunskapsområdet för verksamhetsområdet och har ett genuint engagemang för att den senaste evidensbaserade, personcentrerade vården tillämpas och brinner för att förbättra vårdprocesser och forskning tillsammans med andra. Du har egen erfarenhet av forskning och utbildning och vill sprida kompetens och möjliggöra forskning på hög internationell nivå.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag”.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Krav: 
- Svensk läkarlegitimation och med specialistbevis i Akutsjukvård, Internmedicin, Kardiologi, Njurmedicin, Endokrinologi, Anestesi och intensivvård, Infektion, Gastroenterologi, Kirurgi eller Ortopedi
- Hög klinisk kompetens och gedigen erfarenhet av akutsjukvårdsarbete
- Dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag
- Genomgångna chefs- och ledarskapsprogram

Meriterande: 
- Disputation
- Tidigare erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag från universitetssjukhus eller länssjukhus
- Erfarenhet av SPUR och nationell kvalitetsgranskning av specialiseringsutbildningar
- Egen forskning

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Om rekryteringsprocessen
Vi kommer att påbörja vårt rekryteringsarbete efter att annonsen är färdigpublicerad.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/4082
Kontakt
  • Måns Jungner, 0725-802919
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-07-05
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb