Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin Huddinge, Operation

Söker du ett arbete på dagtid där du tillsammans med kompetenta kollegor får arbeta i en verksamhet som kännetecknas av snabba flöden, korta vårdtider och ett mycket nära samarbete mellan de olika professionerna? Då ska du söka till oss!

Du erbjuds

 • möjligheten att arbeta med högspecialiserad innovativ operationssjukvård inom en rad olika områden
 • en spännande arbetsmiljö som präglas av forskning och utbildning.
 • chansen att utvecklas inom din profession, vi arbetar aktivt utifrån Region Stockholms kompetensstegar som synliggör utvecklings- och karriärmöjligheter

Självklart får du som anställd också ta del av de förmåner som Karolinska erbjuder!

Om tjänsten

Öppenvårdsoperation är en del av Perioperativ medicin och intensivvård Huddinge och här utförs operationer inom ortopedi, gynekologi, urologi, gastro (endoscopiverksamhet), öron näsa hals, plastik samt accesskirurgi. Vår verksamhet kännetecknas av snabba flöden, korta vårdtider och ett nära samarbete mellan olika professioner.

Som biträdande universitetssjuksköterska inom öppenvårdsoperation ansvarar du för verksamhets- och kompetensutveckling inom området. I ditt uppdrag ingår att stärka och utveckla vården för patienter genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt.

Rollens ansvarsområden innefattar att:

 • sätta patienten i centrum genom arbete med kvalitetsutveckling baserad på patientcentrerad vård
 • dokumentera och implementera skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer inom området
 • uppdatera lokala instruktioner enligt befintlig evidens
 • undervisa och implementera ny kunskap och teknik
 • initiera samt delta i forskning inom området
 • driva medarbetarintroduktion och utbildning inom området
 • omvärldsbevaka specialiteten genom att exempelvis delta i kongresser samt lokala, nationella och regionala nätverk

Tjänsten fördelas 80% kliniskt som operationssjuksköterska varav 20% fördelas till vårdutveckling inom öppenvårdsoperation. I det kliniska arbetet ingår du i det tvärprofessionella operationsteamet på avdelningen. Arbetstiden är förlagd dagtid.

Vi söker dig som

 • har en bred kompetens inom operation
 • har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
 • ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
 • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
 • förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra, du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra
 • är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa
 • arbetar mot mål och fokuserar på resultat, du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning om målen ändras

Kvalifikationer

Krav:

 • legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation
 • klinisk erfarenhet som operationssjuksköterska (minst 5 år)
 • kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
 • magisterexamen
 • handledarutbildning 7,5 hp och/eller vårdpedagogik 7,5 hp

Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Meriterande:

 • erfarenhet från öppenvårdsoperation

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som biträdande universitetssjuksköterska/universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset

Sökande fyller i ansökan stegplacering 5-7, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • bevis för handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5 hp -kurs efter kandidatexamen
 • bevis för specialistsjuksköterskeexamen (om krav från arbetsgivare)
 • bevis på magisterexamen publikationsförteckning
 • studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i ansökan hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

På grund av semestertider kan svarstiden bli något förlängd, men vi kommer ta tag i din ansökan så fort som möjligt! 

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3935
Kontakt
 • Emma Johansen, 08-12384036
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Huddinge, Ingemar Hällström, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb