Karolinska Universitetssjukhuset, N52 Tema Cancer, N520 Temagemensamt

Vi söker en erfaren och målmedveten projektledare för att leda ett spännande EU-projekt inom IT och verksamhetsutveckling. Om du vill vara med och driva vår verksamhet framåt med hjälp av IT och moderna lösningar - Ansök idag och bli en del av vårt team!

Du erbjuds

 • en engagerad och tvärvetenskaplig arbetsmiljö
 • arbetsuppgifter med rika inlärningsmöjligheter
 • interaktion med relevanta forskningsmiljöer vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samt övriga partners
 • en trygg arbetsplats med bra stöd från kollegor i projektet och i Karolinska CCC
 • möjlighet att påverka utvecklingen inom europeisk cancervård och forskning
 • deltagande och insikt i europeiska nätverk och beslutsforum.

Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten

Karolinska Comprehensive Cancer Center (CCC) har en nyckelroll i utvecklingen av samarbetet mellan cancerverksamheter på sjukhus inom EU/EES-området. I oktober i år startar ett stort EU-finansierat projekt med syfte att etablera ett nätverk mellan så kallade Comprehensive Cancer Centres (CCC). Syftet är dels att bidra till lika tillgång till den avancerade behandling och forskning som bedrivs inom sjukhus som är certifierade som CCC, dels att bidra till att EU/EES-området bibehåller och stärker sin roll som ledande aktör inom cancerbehandling och forskning.

Förutom processen för certifiering som CCC är det de aktiviteter som nätverket är uppbyggt kring som kommer att bidra till detta. Karolinska CCC leder arbetspaketet tillsammans med Sahlgrenska CCC och två cancercentra från Norge och Rumänien. Ett av delprojekten handlar om att bearbeta erfarenheter och utbyta lösningar relaterade till bra modeller för delning och sekundär användning av data mellan cancer centra i Europa för forskning och kvalitetsförbättring. Projektet löper över fyra år och det finns deltagare från alla EU medlemsländer samt de fyra associerade (Norge, Island, Moldavien och Ukraina). Vi söker nu en erfaren projektledare till detta delprojekt inom EUnetCCC på hel/deltid.

Som projektledare kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att projektet levererar enligt plan och uppfyller både våra och EU:s krav och förväntningar. Genom praktiskt och verksamhetsnära arbete kommer du att bidra med ledning och styrning, utredningar och sammanställningar. Projektledaren ingår i en ledningsgrupp för delprojektet, vilket leds av en medarbetare från Karolinska CCC och en biträdande ledare från ett annat land. Utöver projektledningen har en kärngrupp på 8-10 deltagare från andra cancercentra och länder definierats. Dessa kommer att vara viktiga partners, särskilt under de första 1-2 åren.

Arbetsuppgifterna i denna position kommer att vara relaterade till facilitering av de aktiviteter som nätverket inom delprojektet kommer att byggas upp kring (såsom utveckling av erfarenhetsdatabaser, workshops, praktik och bilaterala besök och utbytesarrangemang, etc.). Detta görs utifrån projektbeskrivningen och de praktiska planer som görs inom projektledning och kärngruppen.

Vi söker dig som

 • har förmåga att arbeta självständigt i förhållande till givna uppgifter och mål
 • har förmåga att etablera goda samarbetsrelationer med partners både hemma och utomlands
 • har förmågan att ta fram skriftliga dokument som underlag för processerna i projektet.

Kvalifikationer

Krav:

 • Bakgrund och erfarenhet i relation till delprojektets ämne; delning och sekundär användning av data för forskning och kvalitetsförbättring
 • Relevant högskoleutbildning på master- eller forskarnivå
 • Erfarenhet från projektarbete, gärna erfarenhet från internationellt samarbete
 • Goda förutsättningar för att kunna arbeta med skriftlig och muntlig engelska som arbetsspråk i projektet
 • God organisatorisk förståelse lokalt, regionalt och internationellt är meriterande
 • Förståelse för verksamheternas och projektets behov, klustra dessa och identifiera mönster
 • Förmåga att föreslå pilotprojekt eller liknande initiativ som, inledningsvis i mindre skala, kan omsätta och testa behov och nyttor i praktiken
 • Förmåga att ta fram pedagogiskt och behovsfokuserat kommunikationsmaterial som kan användas av alla aktörer i projektet
 • Erfarenhet av att delta i diskussioner om IT-stöd och olika plattformar för delning av data samt att stödja utvärdering och val av lösningar för IT-stöd och datahantering.

Om rekryteringsprocessen

Urval kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta därför inte med din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3896
Kontakt
 • Robert Bränström, 070-4841280
Facklig företrädare
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, Vision,vision.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-07-03

Tillbaka till lediga jobb