Karolinska Universitetssjukhuset, Chefsrekrytering, CR- Tema Cancer, CR- ME Cellterapi allogen stamcellstransplantation

Är du specialist i hematologi eller barnonkologi? Giller du personalmangement och att leda manniskor i förändring? Vi söker dig som vill vara med i frontlinjen i att utveckla blod- och stamcellstransplantation samt cellulär terapi för våra patienter. Sök tjänsten här!

Vi erbjuder
Hos oss kommer du att behandla patienter med komplexa och innovativa cellterapier av högsta nationell och internationell standard.

Karolinska Universitetssjukhusets tredelade uppdrag - vård, forskning och utbildning - innebär att vi alla handleder studenter och främjar forskning. Det finns också goda möjligheter till deltagande i verksamhetens omfattande forskning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten
På vår avdelning vårdas både vuxna samt barn och ungdomar som behöver stamcells-transplantation eller annan typ av cellulär terapi, till exempel CAR T-celler, inom hematologisk och solid cancer, benmärgsvikt, svåra immunbristsjukdomar samt medfödda metabola sjukdomar. Våra patienter kommer även från andra regioner och andra länder. Enheten är ackrediterad enligt JACIE och är en verksamhet inom Tema Cancer med placering i Huddinge.

Många av patienterna kommer att vara aktuella för behandling inom ramen av kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser.

Du kommer att ingå  i CAST’s ledningsgrupp tillsammans med ansvariga för slutenvård, öppenvård och barn samt FoU-ansvarig läkare som ligger direkt under verksamhetschef.

I ditt uppdrag ingår ansvar för alla övriga läkare och att leda och organisera läkararbete på CAST och rapportera direkt till verksamhetschef på 50%. Du kommer dessutom arbeta kliniskt 50% med olika behandlingsformer såsom cytostatikabehandling, cellulär terapi, CAR T-cells terapi, infektionsbehandling och immunhämmande läkemedel samt uppföljning av olika hematologiska sjukdomar i öppenvården.

På CAST jobbar läkare närmast tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, farmaceuter och paramedicinare, varför du förväntas kunna arbeta i multidisciplinära team. I tjänsten kommer bakjourstjänstgöring att ingå.

Anställning som läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset innebär att du deltar i undervisning av såväl blivande läkare som andra yrkesgrupper. Forskning är en integrerad del av verksamheten och du förväntas delta i olika prekliniska och kliniska studier.

Om du är docent eller professor med forskningsfinansiering kommer tjänsten tillåta en fast fördelning mellan kliniken och forskningen enligt överenskommelse.

Vi söker
Dig som;

 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet
 • Har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
 • Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs
 • Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt din specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt

Kvalifikationer
Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i hematologi eller barnonkologi
 • Gedigen erfarenhet inom allogen stamcellstransplantation i öppen- och/eller slutenvården
 • Tidigare erfarenhet inom personalmanagment (t ex personalansvar eller schemaläggning)
 • God akademisk kompetens
 • Specialistläkare inom hematologi eller barnonkologi

Meriterande: 

 • Erfarenhet av forskning
 • Erfarenhet inom verksamhetsområdet
 • Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus
 • Disputation
 • Bred klinisk kompetens inom invärtesmedicin eller barnmedicin

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekrytering.navet@regionstockholm.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3207
Kontakt
 • Stephan Mielke, 0725-955987
Facklig företrädare
 • Andreas Björklund, Läkarföreningen, 0724-654942
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-20
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb