Medicinsk Enhet Gynekologi och Reproduktionsmedicin

För dig som är engagerad specialist inom gynekologi och/eller obstetrik med intresse för gynekologi/dysplasi och kan hantera många olika aspekter inom gynekologi, framför allt inom dysplasiområdet, finns här möjlighet att bli del av ett stolt team.

Vi erbjuder dig

Hos oss kommer du vara del av ett team som präglas av mångfald och aktivt arbetar med HBTQ-frågor, utreder, behandlar och vårdar patienter med gynekologiska besvär och avancerade sjukdomstillstånd. Du kommer att ges goda möjligheter till egen forskning då du kommer att verka i en miljö där ett flertal forskargruppen bedriver spjutspetsforskning inom hela den gynekologiska sfären. Du kommer även ges många tillfällen att dela dina kunskaper till framtidens vårdpersonal genom utbildning och handledning av studenter och ST-läkare.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Vi bedriver högspecialiserad kirurgi och vård med akutsjukvårdsuppdrag. Våra fokusområden är högspecialiserad gynekologisk kirurgi, högspecialiserad dysplasi (cellförändringar), bäckenbottendysfunktion, endometrios och reproduktiv hälsa. Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och avdelningsassistenter arbetar i team på respektive avdelning. Vi har även ett nära samarbete med sjukhusets laboratorium. 

Vi söker nu en biträdande överläkare/överläkare till vår sektion för benign gynekologi. Här kommer du att hantera många olika aspekter inom gynekologi och mer specifikt inom dysplasi där du kommer att ingå i vårt dysplasiteam som fokuserar på att patientgrupperna inom dysplasiområdet får den vård de behöver.

Utöver sedvanligt arbete inom gynekologi kommer ditt arbete framför allt innefatta att:

 • ha nära samarbete med läkarkollegor, dysplasibarnmorskor, och vårdplanerare.
 • delta i den medicinska utredningen av dysplasi hos patienter som är i behov av vår högspecialiserade vård, såsom utredning av immunosupprimerade kvinnor, gravida kvinnor, kvinnor med stor samsjuklighet eller misstänkt cancer.
 • delta i den kirurgiska behandlingen av dysplasi
 • handleda ST-läkare i utredning och behandling
 • samarbeta med arbets- och referensgrupper samt regionsövergripande nätverk för dysplasi  (C-ARG, RCC samt öppenvårdsgynekologer) med syfte att förbättra vårdkedjan och kunskapsutbyte.
 • dela dina kunskaper genom att undervisa läkarstudenter och ST-läkare
 • aktivt deltaga i forskningsstudier som syftar till att driva dysplasivården framåt.

Utöver detta kan arbetsuppgifterna även innefatta bedömning av remisser.

Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. 

Läs gärna mer om oss här.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med gynekologi i en verksamhet med bredd och spets, med hög nivå på forskning och utbildning. Du är intresserad av undervisning och inspirerar andra.

Utöver detta ser vi gärna att du

 • gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
 • har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
 • ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
 • arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
 • leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i gynekologi och/eller obstetrik
 • Uttalat intresse för gynekologi/dysplasi

Meriterande:

 • Erfarenhet av forskning inom gynekologi
 • God akademisk kompetens, gärna disputerad 
 • Erfarenhet inom verksamhetsområdet
 • Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
 • Tidigare erfarenhet av jourtjänstgöring

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti/september 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1773
Kontakt
 • Ronak Perot, 0724647321,ronak.perot@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Emilia Rotstein, Läkarföreningen, emilia.rotstein@regionstockholm.se
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-10

Tillbaka till lediga jobb