Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Hjärta Kärl och Neuro, Kärlkirurgi

Bli vår biträdande överläkare vid Kärlkirurgiska enheten och ta del av vårt högspecialiserade arbete inom öppen och endovaskulär kärlkirurgi. Engagera dig tillsammans med kunniga kollegor i forskning, utbildning och klinisk tjänstgöring med fokus på kärlrekonstruktion.

Vi erbjuder
En tjänst som biträdande överläkare vid Kärlkirurgiska enheten som har en högspecialiserad profil med öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, benartärkirurgi, karotiskirurgi och venös rekonstruktion.

Kunniga kollegor med ett omfattande engagemang inom kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, blödningskontroll och kärltrauma.

Hos oss kommer du också att ingå i enhetens viktiga och omfattande forskning samt den pågående utbildningsverksamheten med handledning och undervisning av kollegor och medarbetare. 

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten
Arbetsuppgifterna omfattar klinisk tjänstgöring och aktivt deltagande i forskning, utveckling och undervisning.

Den kliniska tjänstgöringen innebär arbete vid avdelning, mottagning, operation/angiolab med öppna och endovaskulära kärlkirurgiska ingrepp både på artär- och vensidan, samt jour- och konsultarbete.

Tjänsten är riktad mot venös kirurgi (ca 30-40%) inkluderande mottagning, operation, och behandlingskonferenser inom området arteriovenösa missbildningar/koagulation. Administrativt ansvarsområde vensjukdom ingår.  

I uppdraget igår även kärlkirurgisk konsult- och jourverksamhet dygnet runt vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge samt tillsammans med Södersjukhuset för hela Region Stockholm.

Vi strävar efter att ligga i den kärlkirurgiska frontlinjen inom vård, forskning och utbildning där sjukhuset värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn vägleder i det dagliga arbetet.

Vår vision är att "Vi skall bota och lindra imorgon, det ingen kan bota och lindra idag".

Du kan läsa mer om vår verksamhet här!

Vi söker
Dig, en utvecklingsinriktad specialist i kärlkirurgi/kirurgi som har ett tydligt intresse för klinik, forskning och undervisning inom området.

Förutom ovanstående lägger vi stor vikt vid att du har följande kompetenser;

  • tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
  • anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
  • har förmåga att förstå andras perspektiv och situation utan att ta över deras känslor
  • arbetar bra med andra människor, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt

Kvalifikationer
Krav: Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i kärlkirurgi eller kirurgi.

Meriterande:
- Erfarenhet av forskning
- God akademisk kompetens, gärna disputerad
- Erfarenhet av undervisning och handledning

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV (med kliniska meriter och tjänstgöring samt forsknings-, undervisnings-, administrations- samt övriga meriter) 
2. Personligt brev
3. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1334
Kontakt
  • Carl Wahlgren, verksamhetschef, 08-12374455
Facklig företrädare
  • Ove Thott, Läkarföreningen, 08-12374258
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-10

Tillbaka till lediga jobb