Karolinska Universitetssjukhuset, Chefsrekrytering, Forskning och utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset söker en Forsknings-, utvecklings och utbildningsdirektör (FoUU-direktör). Den centrala forsknings- och utbildningsorganisationen har närmare 250 anställda och omfattar flera core faciliteter för forskning och utbildning. Ett flertal anställda arbetar i olika utsträckning med direkt eller indirekt stöd för klinisk forskning och utbildning som genomförs i samverkan med Karolinska Institutet. Vid Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ca 2500 forskare som är affilierade vid Karolinska Institutet translationell och klinisk forskning. Utöver detta bedrivs omfattande klinisk forskning i samarbete med life science industrin nationellt och internationellt. Utbildningsuppdraget är omfattande och vid Karolinska universitetssjukhuset bedrivs verksamhetsförlagd utbildning inom 39 utbildningsprogram och varje års genomförs ca 35 500 studentveckor. Ett 100-tal AT-läkare samt AT-läkarchef och övergripande AT- och ST-studierektorer ingår i staben.

FoUU-direktören rapporterar till sjukhusdirektören och ingår i sjukhusledningen. FoUU-direktören ansvarar därmed, tillsammans med övriga ledningen, för att Karolinska Universitetssjukhuset är ett väl fungerade universitetssjukhus innefattande vård, forskning och utbildning samt för att sjukhuset når sina övergripande mål vad gäller medarbetare, ekonomi, kvalitet och levererar optimalt mot sitt trefasetterade uppdrag. FoUU-direktören har en viktig roll i att bidra i arbetet mot sjukhusets vision ”Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.”

Om tjänsten

FoUU-direktören har det övergripande strategiska ansvaret för att koordinera och skapa struktur för alla forsknings- och utbildningsrelaterade aktiviteter inom Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med det regionala ALF-avtalet och övriga uppdrag som sjukhusledningen beslutar om. I uppdraget ingår att ta initiativ, leda och utveckla sjukhusets FoUU-organisation. FoUU-direktören ska driva ständiga förbättringar rörande sjukhusets samarbete med akademi och industri med målet att leda hälso- och sjukvårdens utveckling. En viktig roll är även att vara ambassadör och företräda den kliniska forskningen och utbildningen i samverkan med Karolinska Institutet och i sjukhusets externa relationer nationellt och internationellt.

Uppdraget är mångfacetterat och rollen ska genomföra Region Stockholms ambitioner inom klinisk forskning och life science och samtidigt bedriva nära samverkan med Karolinska Institutet i enlighet med det nationella och regionala ALF-avtalet. Ditt uppdrag innefattar att genomföra Karolinska Universitetssjukhusets och Region Stockholms FoUU-strategier, maximera nyttan för regionens invånare och främja utveckling och tillväxt regionalt och nationellt. Inom de högst aktuella och betydelsefulla utbildningsfrågorna säkerställer FoUU-direktören att sjukhusets utbildningsansvar fullgörs enligt Region Stockholms Utbildningsdirektiv, inom ramen för de nya förutsättningar som skapas i och med sjukhusets förändrade uppdrag. I samtliga åtaganden är det av högsta vikt att såväl den kliniska forskningen som utbildningen är internationellt konkurrenskraftig och bedrivs med hög kvalitet. FoUU-direktören förväntas bidra till att säkerställa och optimera förutsättningarna att hälso- och sjukvården enligt svensk lag bedrivs baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Slutligen har FoUU-direktören också en viktig roll i sjukhusets internationaliseringsarbete och i det nationella arbetet med kunskapsstyrning för att säkerställa en jämlik hälso- och sjukvård och att ny kunskap implementeras i hälso- och sjukvården.  

FOUU-direktören har flera formella ledningsuppdrag, både i samverkansorganisationen mellan sjukhuset och Karolinska Institutet och i sjukhusets egen linjeorganisation. Ett av FoUU-direktörens uppdrag är att, i egenskap av ordförande, regelbundet samla FoU-cheferna för att samordna arbetet, lyfta gemensamma frågor och i samverkan säkerställa optimala förutsättningar för högkvalitativ FoUU till nytta för patienterna. FoUU-direktören ansvarar också ytterst för en långsiktig strategi för att stödja sjukhusets Teman och Funktioners behov inom klinisk forskning och utbildning.

FoUU-direktören har en nyckelroll i egenskap av ordförande eller sjukhusets företrädare i ett flertal råd och forum inom sjukhuset, Karolinska Institutet och Region Stockholm. FoUU-direktören delar ordförandeskapet med Karolinska Institutets företrädare i Karolinskas FoUU-kommitté där samverkan avseende forskning och utbildning på sjukhusnivå sker och det integrerade FoUU-uppdraget planeras.

Regionalt i Forskningsrådet har FoUU-direktören vid Karolinska Universitetssjukhuset respektive Karolinska Institutet ordförandeposterna. I tillägg har FoUU-direktören en komplex och stor mängd intressegrupper att samverka med, såsom forskare, lärare, studenter, politiker och media. Forskningen ska bedrivas med patientens bästa i fokus i nära samarbete med akademi, industri, patienter och närstående.  

Vi söker en ledare

Vi söker en ledare med stor erfarenhet och passion för klinisk forskning och utbildning samt förmågan att se helheten och sträva efter sjukhusets bästa. En sådan ledare har följande egenskaper:

 • Helhetstänkande, där du arbetar för sjukhusets bästa, säkerställer att perspektiven från forskare, lärare, handledare, studenter och patienter tas tillvara samt främjar en positiv attityd och hög energi. 
 • Resultatorienterad med erfarenhet av att planera, leda och utveckla verksamheter samt att konsekvent leverera resultat. 
 •  Organisationskompetens som gör att du trivs med att arbeta i en stor organisation och har förmågan att navigera i komplexa sammanhang.
 • Tydlig kommunikatör som kan hålla en rak kurs i organisationer med olika intressenter, och goda sociala färdigheter, diplomatisk natur och prestigelöshet som gör att du kan bygga förtroendefulla relationer.
 • Samarbetsinriktad med förmåga att balansera sjukhusets agenda med krav och önskemål från Region Stockholm, Karolinska Institutet och andra intressenter samt har tidigare gärna etablerat konstruktiva samarbeten även med fackliga organisationer och patientföreningar.
 • Människocentrerad med ett starkt intresse för att leda, involvera och utveckla människor, skapar engagemang och främjar nyfikenhet samt vill ständigt utveckla din egen ledningsgrupp och bidra till sjukhusets centrala ledningsgrupp. 

Kvalifikationer

Karolinska Universitetssjukhuset söker en akademiskt välmeriterad forskare med hög vetenskaplig kompetens, motsvarande professorskompetens, och med pågående egen forskning. En ledare som förstår vikten av att arbeta i nära samverkan med sina kollegor i sjukhusledningen och är väl införstådd med sitt ansvar att som chef tillse att de beslut som fattas på sjukhusövergripande nivå implementeras och efterlevs.

Krav:

 • Välmeriterad forskare med hög vetenskaplig kompetens, motsvarande professorskompetens, och betydande erfarenhet av undervisning.
 • Läkare i grunden med förståelse för och erfarenhet av hur ett svenskt universitetssjukhus fungerar och samverkar med universitetet.
 • Dokumenterad chefserfarenhet, verksamhetschef eller sektionschef inom vården eller universitetet, med omfattande budget- och personalansvar.
 • Dokumenterat goda resultat i att leda en verksamhet i förändring.
 • Erfarenhet av att hantera information i komplexa sammanhang och driva prioriteringsfrågor med hänsyn till olika intressen.
 • Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.

Meriterande:

 • Erfarenhet av att initiera, planera och genomföra kliniska läkemedels- eller medicintekniska prövningar. 
 • Chefserfarenhet, gärna verksamhetschef men minst sektionschef, vid universitetssjukhus där både klinisk utbildning och forskning bedrivs.
 • Pågående egen forskning med erfarenhet av nationella och internationella vetenskapliga samarbeten.
 • Pågående eller tidigare förenad eller adjungerad anställning på professorsnivå.
 • Erfarenhet att samarbeta med nationell och internationell life science industrin med mycket goda resultat.
 • Väl förtrogen med verksamheterna inom Region Stockholm och Karolinska Institutet.
 • God kännedom om de regler man har att förhålla sig till i relation till privata aktörer av olika slag.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du har ett brett nätverk och utmärkt rykte som person och professionellt. 

Om rekryteringsprocessen

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Utvalda kandidater kommer att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urval kommer ske fortlöpande.  

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/8485
Kontakt
 • Frida Jeppsson, frida.jeppsson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-11-20
Sista ansökningsdag 2023-12-22
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb