Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnakut

Är du specialistläkare och vill arbeta på en av Sveriges största barnakutmottagningar? Vi är en dynamisk och stimulerande specialistgrupp med bred akutsjukvårdserfarenhet som samarbetar i internationella nätverk. Välkommen till oss!

Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats som årligen tar emot cirka 50 000 barnpatienter med alla typer av sjukdomar och skador. Uppdraget kring omhändertagandet av traumapatienter sker i samverkan med barnkirurger och Traumacentrum Karolinska och är unikt inom Region Stockholm.

Sedan flera år har verksamheten ett akutläkarbaserat system med egna specialister och har därigenom bidragit till uppbyggnaden av kompetensområdet. Vi samarbetar med Astrid Lindgrens alla specialistsektioner och arbetar för effektiva processer för de akuta patienterna.

I vår Medicinska Enhet (ME) ingår även Barninfektion och utredningspediatrik samt barnskyddsteam. Vi planerar även för att öppna upp egna akutvårdsplatser i Solna. Vi har ett stort utbildningsuppdrag och bedriver bland annat SVK i Akutsjukvård samt SK-kurs i Barnskydd.

Det finns därmed stora möjligheter till individuell utvecklingsplan för att bli renodlad ledningsläkare eller kombinera arbetet med forskning, utbildning, pediatriskt slutenvårdsuppdrag eller barnskyddsarbete.

Ultraljudskompetens är något som är på stark frammarsch liksom egen sederingskapacitet vid interventioner.

Vi värnar om att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbetsliv och fritid och att du ska känna dig uppskattad. Som medarbetare hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset får du tillgång till en rad förmåner för lite extra guldkant på tillvaron; Karolinska - Våra förmåner

Om tjänsten
Vi söker två specialistläkartjänster och en biträdande överläkare för att fortsätta bygga upp ledningsläkargruppen i Solna.

Om så önskas kan specialisttjänsten riktas som fellowship-program för att uppnå internationell standard som specialist inom barnakutsjukvård enligt program som definierats av Svensk förening inom Pediatrisk akutsjukvård.

Du kommer att verka på barnakutmottagningen som ledningsläkare, kliniker och handledare samt ha ett uttalat ansvarområde utifrån verksamhetens behov.

Arbete på obekväm arbetstid/jour ingår i tjänsten.
Lönesättning är individuell. I arbetstiden ingår administrativ tid till minst 20%.

Vi söker
Vi söker dig som har god förmåga att i vardagen sköta ett variabelt patientflöde genom medicinska och logistiska prioriteringar. Du är mycket intresserad av undervisning och handleder på ett konstruktivt sätt löpande i det kliniska arbetet.

Vidare har du har god förmåga att i grupp arbeta under hög belastning och intresse för forskning och utvecklingsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna och ser att du;
- tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
- arbetar bra med andra människor, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
- leder, motiverar, delegerar befogenheter för att nå gemensamma mål, samordnar grupper och skapar engagemang och delaktighet
- kommunicerar tydligt och säkerställer att budskap når fram. Klargör förväntningar, påminner och följer upp
- förstår de fackmässiga aspekterna, underhåller kontinuerligt specialistkunskap, och delar kunskap med andra

Kvalifikationer
Krav:

  • Svensk läkarlegitimation med specialistbevis i Barn- och Ungdomssjukvård/Pediatrik eller Akutsjukvård.
  • Klinisk erfarenhet av akutsjukvård inklusive traumatologi.

 

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/8411
Kontakt
  • Viktoria Bove, 076-3097274
Facklig företrädare
  • Pia Malmquist, Läkarföreningen, pia.malmquist@regionstockholm.se
Publicerat 2023-11-15
Sista ansökningsdag 2023-12-08

Tillbaka till lediga jobb