Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och reparativ medicin, Öron näsa hals hörsel balans

Ledig tjänst som sektionschef för Käkkirurgi och Käkortopedi på Karolinska Universitetssjukhuset med ansvar över en kompetent personalgrupp. Ta ledningen inom ett spännande område och säkerställ att vård, forskning och utbildning blomstrar. Läs mer om tjänsten här!

Vi erbjuder
En tjänst som sektionschef till Käkkirurgi och Käkortopedi som ingår i medicinsk enhet Plastikkirurgi och käkirurgi med verksamhet i Solna och Huddinge. Du kommer att ha din huvudplacering i Solna.

Uppdraget är att leda en av de mest spännande verksamheterna inom sitt område och säkra att vi jobbar inom alla våra tre uppdrag – vård, forskning och utbildning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Läs mera om vår verksamhet här.  

Om tjänsten
Sektionen fokuserar på mottagning och avancerad käkkirurg och käkortopedi inom alla områden. Verksamheten omfattar även det allmänna uppdraget vilket innefattar akut verksamhet, jourtjänstgöring, utbildning samt verksamhet på avdelningen.

Som sektionschef utformar och resurssätter du med kompetenser utifrån patienternas behov. Du har direkt personalansvar för cirka 10 käkkirurger, 1-3 ST-tandläkare och 3 käkortopeder.  

Vidare kommer du att ha ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team och du förväntas delta i utvecklings- och förbättringsarbeten för att optimera patientflödena där verksamheten är delaktig för att skapa mesta möjliga värde för patienterna.

Du ansvarar för sektionens budget och produktionsuppdrag det sammanhållna ansvaret för integration av vård (utfall/ kvalitet och produktion), forskning och utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö utifrån uppdrag från verksamhetschef.

Uppdraget omfattar cirka 50% tjänst som chef och du rapporterar direkt till verksamhetschefen, resterande tid arbetar du inom din kliniska grundtjänst.

Vi söker

Dig som;

 • arbetar målinriktat, fokuserar på resultat, och anpassar dig vid förändrade mål
 • talar klart, välformulerat och engagerat i möten och grupper, lyssnar och anpassar dig till situationen
 • leder, motiverar, och ger befogenheter för att nå gemensamma mål, samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet
 • tänker strategiskt, ser långsiktiga konsekvenser, och agerar därefter
 • gör korrekta prioriteringar, fattar snabba beslut med begränsad information och visar omdöme under tidspress
 • ser helheter och tar hänsyn till verksamhetens bästa i agerande och beslut

Vi på Karolinska arbetar enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar. Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas.

Kvalifikationer
 Erfarenhet av forskning, utbildning och tidigare chefserfarenhet är även de starka meriter.

Krav: 
- Svensk tandläkarlegitimation och specialisttandläkarbevis i käkkirurgi eller ortodonti
- Erfarenhet av arbete på universitetssjukhus eller akutsjukhus

Meriterande: 
- Disputation
- Erfarenhet av forskning
- Erfarenhet av undervisning
- Erfarenhet av kvalitetsarbete 
- Chefserfarenhet med personalansvar och budgetansvar

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialisttandläkare, biträdande övertandläkare eller övertandläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/8267
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-12-01
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb