Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin

Är du specialist inom gynekologi/obstetrik med uttalat intresse och erfarenhet av gynekologi? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med gynekologi i en verksamhet med bredd och spets, med hög nivå på forskning och utbildning.

Du erbjuds

Hos oss får du unik möjlighet att bli del av vårt team inom benign gynekologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi är stolta över vår mångfald och vi arbetar aktivt med HBTQ-frågor.

Vi bemöter våra patienter och varandra med omtanke och respekt och verksamheten genomsyras av Karolinskas värdeord Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn, allt detta givetvis med patienten i centrum. 

Självklart erbjuds du även att ta del av de förmåner och erbjudanden som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder så som bland annat möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med gynekologiska besvär och avancerade sjukdomstillstånd. Vi bedriver högspecialiserad kirurgi och vård med akutsjukvårdsuppdrag. Inom vår medicinska enhet finns ett flertal forskargrupper som bedriver spjutspetsforskning inom hela den gynekologiska sfären och förutom forskning inom en rad olika gynekologiska områden och sjukdomstillstånd undervisar vi även framtidens vårdpersonal.

Våra fokusområden är högspecialiserad gynekologisk kirurgi, bäckenbottendysfunktion, endometrios, reproduktiv hälsa och specialiserad gynekologi inklusive dysplasier.

Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och avdelningsassistenter arbetar i team på respektive avdelning. Vi har även ett nära samarbete med Karolinskas fysioterapeuter, stomiterapeuter, dietister och kuratorer.

Vi söker en biträdande överläkare med uttalat intresse för gynekologi till vår gynekologiska verksamhet med ett brett spektrum av ansvarsområden.

Som biträdande överläkare hos oss kommer du att arbeta med olika aspekter inom gynekologi och mer specifikt inom följande inom dysplasiområdet;

 • medicinskt ledningsansvar för vårt dysplasiteam vilket innefattar översyn och planering av arbetet, förbättring av dysplasiflödet och utveckling av teamet
 • stödja sektionschefen i att rätt utrustning finns på dysplasimottagningen.
 • bedöma av remisser och nära samarbete med sekreterare för att flödet med remisser ska gå smidigt samt att rätt diagnoskoder för dysplasipatienterna används
 • delta i den medicinska utredningen av dysplasi hos patienter som är i behov av  högspecialiserade vård, såsom utredning av immunosupprimerade kvinnor, gravida kvinnor, kvinnor med stor samsjuklighet eller misstänkt cancer
 • organisatoriskt ansvara för regelbundna multidisciplinära konferenser inom dysplasi
 • delta i den kirurgiska behandlingen av dysplasi
 • arbeta med IT-avdelningen för att tillförlitlig vårdstatistik ska kunna tas ut inom dysplasiområdet
 • aktivt samarbeta med arbets- och referensgrupper samt regionsövergripande nätverk för dysplasi (C-ARG, RCC och öppenvårdsgynekologer) för att förbättra vårdkedjan och utbyta kunskap
 • undervisa och handleda ST-läkare i utredning och behandling samt undervisa läkarstudenter
 • aktiv deltaga i forskningsstudier som syftar till att driva dysplasivården framåt

Arbetet sker i nära samarbete med läkarkollegor, dysplasibarnmorskor, omvårdnadschef och vårdplanerare, samt även i nära samarbete med patolog/cytolog på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. 

Läs gärna mer om oss här.

Vi söker dig som

 • har mod att agera efter din egen övertygelse
 • har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
 • arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
 • planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Kvalifikationer

Krav

 • Svensk läkarlegitimation samt specialistbevis inom gynekologi/obstetrik.

Meriterande:

 • Vetenskaplig erfarenhet inom gynekologi.
 • Dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
 • Jourarbete.
 • Forskningsmeriter vägs in vid bedömning. 


  Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7784
Kontakt
 • Ronak Perot, 0724647321
Facklig företrädare
 • Evangelios Patavoukas, Läkarföreningen, evangelios.patavoukas@regionstockholm.se
Publicerat 2023-10-23
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb