Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner

Karolinskas uppdrag är att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Sjukhuset tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Uppdraget omfattar också ett huvudansvar att möjliggöra forskning och utbildning i nära samverkan med Karolinska Institutet. Karolinska står, liksom hela hälso- och sjukvården, inför utmaningen att möta en omvärld i snabb förändring. Sjukhusets målsättning är att vara en självklar och drivande aktör i denna utveckling samtidigt som vi uppnår en god och stabil ekonomi. Sjukhuset arbetar fortsatt mot en organisation där mandat och initiativ flyttas närmare vårdverksamheterna.

Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner består av sju medicinska enheter och en omvårdnadsområden. Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna. Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin och omvårdnad på nationell och internationell nivå. Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessionerna. Hälsoprofessionerna har samlats i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov och skapa välfungerande samarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.

Som Temachef för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner leder du temat och ingår i sjukhusledningen samt rapporterar till sjukhusdirektören. Rollen erbjuder en spännande och utmanande roll där du erbjuds att vara med och bidra till att forma framtiden för vården inom ditt tema.

Om tjänsten

Temachefen för Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner har det övergripande strategiska ansvaret för att utveckla organisationen till högsta standard i ett internationellt perspektiv samt att, tillsammans med övriga funktions- och temachefer, ansvara för att uppnå en universitetssjukvård i internationell toppklass och för att sjukhuset skall nå sitt övergripande resultatmål. Temachefsrollen vid sjukhuset innefattar ett sammanhållande ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet/produktion) och FoU samt ett direkt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö. Temachefen har resultatansvar avseende ekonomi inom temat.

Uppdraget inkluderar ansvar för att bedriva en verksamhet som på alla nivåer syftar till att leverera universitetsuppdraget inom vård, forskning och utbildning (som inkluderar både grundutbildningar, vidareutbildningar och ST-utbildning). Temachefen har det sammanhållna ansvaret för den vård och kvalitet som levereras från temats samtliga delar. Arbetet med planering, styrning, uppföljning och utveckling av verksamhetsstöttande processer sker med stöd av en operativ chef.

Forsknings- och utbildningsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet, i enlighet med ALF-avtalet och med stöd av temats FoU-chef och FoU-ansvariga inom temat. Temachefen kommer ha ett nära samarbete med prefekterna vid berörda institutioner på Karolinska Institutet varav två ingår i Temats ledningsgrupp. Temachefen ansvarar också för att representera Karolinska Universitetssjukhuset och vara talesman i frågor relaterade till temat.

Gemensamt för alla temachefer är uppgiften att skapa tydlighet kring strategi och mål, att kommunicera dem kontinuerligt samt att prioritera, koordinera och leda både utvecklingsinsatser och resurser i samråd med verksamhetscheferna och övriga i temaledningen. Temachefen skall vara en rollmodell och ansvara för utvecklingen av temats ledare. Att leda andra ledare kräver god överblick, strategisk höjd och djup förståelse för utveckling av organisationskultur.

Kvalifikationer

Karolinska Universitetssjukhuset söker en mycket meriterad klinisk och akademisk ledare, medicinsk bakgrund och disputation är starkt meriterande. Erfarenhet och bakgrund inom vård relaterat till temats vårdomfång är meriterande. Erfarenhet av samledarskap och att leda andra är ett krav.

Du är visionär och strategisk, med genuin insikt om områdets framtida utveckling och utmaningar, samtidigt som du har den operativa förmåga som krävs för att få saker att hända. Du förstår vikten av att arbeta i nära samverkan med dina kollegor i sjukhusledningen och är väl införstådd med ditt ansvar att som chef tillse att de beslut som fattas på sjukhusövergripande nivå implementeras och efterlevs inom temat.

Rollen kräver god förståelse för forskning och utbildning inom sjukvårdsområdet. Att ha verkat inom dessa delar även i ett internationellt sammanhang är starkt meriterande.

Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet och kunskap inom organisationsutveckling och ledarskap genom att ha planerat och genomfört förändringar som lett till avsevärt förbättrade resultat inom komplexa organisationer. Samarbetsfokus är av stor betydelse för att framgångsrikt balansera Karolinska Universitetssjukhusets agenda med regionens och övriga intressenters krav och önskemål.

Du har förståelse för vårdproduktionsplanering och ekonomisk uppföljning inom sjukvården

Kunskap om nätverkssjukvård är värdefull för att skapa smidig samverkan mellan olika vårdgivare. I rollen ingår ansvar för ett stort antal medarbetare, varför det förutsätts att du har dokumenterat goda resultat från att leda en verksamhet i förändring. Kunskap om och tidigare erfarenhet av att ha etablerat ett bra och konstruktivt samarbete med de fackliga organisationerna är starkt meriterande. Erfarenhet av arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt erfarenhet av att leda samverkansgrupper är också av stor vikt.

Därutöver är förmågan att utveckla den egna ledningsgruppen och samtidigt bidra till sjukhusets ledningsgrupp central.

Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav. 

Vi söker

Vi söker en skicklig, högpresterande person med stark integritet och handlingskraft, som med entusiasm och passion för uppdraget skapar arbetsglädje i organisationen och ett arbetsklimat som främjar förändring och nyfikenhet att följa med i den senaste utvecklingen.

En annan viktig egenskap hos dig är ett involverande, utvecklande, innovativt och tydligt ledarskap; du är en skicklig kommunikatör som vet hur man skapar engagemang och motivation bland medarbetare inom vård, forskning och utbildning.

Du är en möjlighetsorienterad person med social kompetens och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Lyhördhet, ödmjukhet, mod och prestigelöshet är andra önskade egenskaper.

Du har dessutom den legitimitet som krävs för att både vara en förebild i organisationen och skapa entusiasm för verksamhetens mål och vision. Vi söker dig som kan ta till vara den vetgirighet, höga ambition och goda samarbete, som präglar verksamheten idag.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7780
Kontakt
  • Rekryteringsansvarig: Frida Jeppsson, frida.jeppsson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
  • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
  • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
  • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
  • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-10-17
Sista ansökningsdag 2023-12-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb