Stockholm CF center

Vi söker dig som har gedigen kunskap inom barn- och ungdomsmedicin och stort engagemang att långsiktigt utveckla vården för våra kroniskt sjuka patienter!

Du erbjuds

Hos oss kommer du att vara en del av välutvecklade multiprofessionella team och kommer att arbeta utåtriktat gentemot patienter/anhöriga och vårdpersonal. Vi lär upp dig i arbetet genom inskolning och handledning. Du kommer att arbeta i en verksamhet där vården är högspecialiserad och håller högsta internationella klass.  

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Stockholm CF center är beläget på Karolinska Universitetssjukhuset ,Huddinge.
Vi behandlar patienter med cystisk fibros (CF) i alla åldrar, uppdelat på ett vuxen- respektive barnteam.

Vi tar emot både inom- och utomlänspatienter, akuta och elektiva besök. "Shared Care" bedrivs även tillsammans med både Transplantationscenter som med övriga remitterande vårdenheter runt om i landet där de lungtransplanterade patienterna idag utgör en allt större del av centrets patienter. Vi ansvarar även för många intravenösa antibiotikabehandlingar som startas på
sjukhuset och sedan utförs av patienterna själva i hemmet efter upplärning. Hos oss pågår ständigt forsknings- och utvecklingsarbete där vi nu är inne i en ny spännande fas med nya läkemedel som påverkar grundproblematiken hos våra patienter. 

Vi söker nu en ny specialistläkare till vårt barnteam.

Ditt arbete kommer att vara varierande och främst bestå av mottagningsarbete, rond (vid inneliggande patient), behandlingskonferenser tillsammans med det multiprofessionella teamet respektive andra specialister, utåtriktat pedagogiskt arbete utifrån egen kunskapsnivå, utvecklingsarbete med mera. Du kommer att arbeta självständigt samtidigt som det alltid finns läkarkollegor och övriga teammedlemmar att diskutera med.  

I tjänsten ingår, efter upplärning, även jourarbete som CF-jour (CF-jourlinje endast
för CF-patienter och vårdpersonal som sköter CF patienter). CF-jouren är i huvudsak en telefonjourlinje utan inställelsekrav fram till kl 20:00. Rondarbete kan förekomma på helger.
Det ingår ett beting av jourarbete inom barnmedicinsk verksamhet.

Läs gärna mer om oss här.

Vi söker dig som

  • Har mod att agera efter din egen övertygelse.
  • Tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
  • Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
  • Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda.
  • Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.

Kvalifikationer

Krav: Svenska läkarlegitimation och specialistbevis i barn- och ungdomsmedicin.

Meriterande:
- Erfarenhet av forskning
- God akademisk kompetens, gärna disputerad
- Erfarenhet inom verksamhetsområdet
- Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande. 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/7729
Kontakt
  • Cecilia Rodriguez Hortal, 072-4653844
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-10-16
Sista ansökningsdag 2023-12-31
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb