Medicinsk Enhet Endokrinologi

Är du specialistläkare i psykiatri? Vill du arbeta i ett multidisciplinärt team med många dynamiska medarbetare? Då är det kanske dig vi söker!

Du erbjuds

Du kommer att arbeta i ett multidisciplinärt team med läkare (endokrinologer, androloger, urologer, laboratorieläkare, psykiater och rättspsykiater), sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och administrativ personal där flertalet av oss har sexologisk och sexualmedicinsk kompetens. Hos oss möts du av kollegial stämning där vi arbetar emot gemensamma mål i gott samarbete.

Vi är en högspecialiserad verksamhet där forskning, undervisning och utveckling ingår som en naturlig del av verksamheten.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

ANOVA är en multidisciplinär verksamhet som på tvärvetenskaplig grund utför behandling, utveckling och forskning inom Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin. Vi är en högspecialiserad verksamhet där aktiv forskning, undervisning och utveckling ingår som en naturlig del av verksamheten. Vårt övergripande uppdrag är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa, sexuellt våld och att utreda och behandla personer med könsdysfori. Socialstyrelsen beslutade helt nyligen tilldela Region Stockholm, som en av tre enheter, tillståndet för NHV uppdraget för könsdysfori där vi är den verksamhet som bedriver regionens uppdrag.

Inom vår Transmedicinska enhet genomför vi diagnostiska utredningar, endokrinologisk behandling och erbjuder stöd under den medicinska och sociala transitionen.

Inom vår Sexualmedicinska enhet tar vi emot och utreder personer för såväl farmakologisk som psykoterapeutisk behandling vid sexuell dysfunktion, hypersexuell störning och sexuell avvikelse.

Du kommer att ingå och samverka tillsammans med kollegor omkring patienten i multidisciplinära team med läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.

Som psykiatriker hos oss ingår att utföra diagnostiska bedömningar och psykiatrisk behandling av patienter med kompulsiv sexuell störning, sexuella avvikelser, sexuell dysfunktion, och patienter med könsdysfori. Arbetet bedrivs i nära samarbete med psykologer, socionomer, sjuksköterskor och androloger.

Läs gärna mer om Anova och vår verksamhet.

Vi söker dig som

 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
 • Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
 • Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
 • Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller
  tidsramar.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i psykiatri.

Meriterande:

 • Erfarenhet av forskning
 • God akademisk kompetens, gärna disputerad
 • Erfarenhet inom verksamhetsområdet
 • Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6759
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-09-11
Sista ansökningsdag 2023-10-04

Tillbaka till lediga jobb