Medicinsk Enhet Neonatologi

Är du specialist i neonatologi med erfarenhet av chefsuppdrag? Vi söker dig som vill bli sektionschef för vår sektion på Danderyds Sjukhus! 

Du erbjuds

Som sektionschef kommer du att kombinera ledningsarbete inom sektionen på Danderyds sjukhus med kliniskt arbete där vi arbetar med specialiserad neonatologi och liksom resten av verksamheten arbetar enligt konceptet familjecentrerad vård och tidig hud-mot-hudkontakt mellan barn och föräldrar. Hos oss kommer du att arbeta i en verksamhet som är välintegrerad med experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande. 

Om tjänsten

Inom medicinsk enhet (ME) Neonatologi erbjuder vi högspecialiserad neonatal intensivvård, specialiserad neonatalvård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Vi ansvarar för neonatalvården för barn födda vid förlossningsavdelningarna på Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, samt regionens prematuritetsvård för barn födda före 28:e graviditetsveckan och övrig högspecialiserad neonatalvård. Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, barnkardiologi, nefrologi, hepatologi, metabola sjukdomar och neonatal neurologi samt driver en nationell transportverksamhet, Akut Neonatal TransportService (ANTS).

Neonatalsektionen i Danderyd ansvarar för barn som föds på förlossningsklinikerna på Danderyds Sjukhus, det vill säga vid Danderyds sjukhus AB och BB Stockholm. Avdelningen har i nuläget 10-14 slutenvårdsplatser samt 15 hemsjukvårdsplatser.

Som Sektionschef (SC) kommer du att leda vår sektion i Danderyd, leda utvecklingen av och ha chefsansvar över verksamhetens blivande specialister samt vara en del i styrningen och ledningen av hela neonatalverksamheten. Det innebär bland annat att deltaga i den lokala ledningsgruppen i Danderyd, verksamhetens ledningsgrupp och att samarbeta nära med övriga sektionschefer, ST-studierektor, omvårdnadsledning på samtliga nivåer samt specialistläkargrupp och omvårdnadspersonal.

Du kommer ha ett sammanhållet medicinskt ansvar för patienterna inom sektionen samt tillsammans med övriga sektionschefer ett ansvar för patienterna inom verksamheten. SC har ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet och produktion) och FoU, samt för ekonomi och medarbetare. Du kommer att vara chef för verksamhetens specialistläkare i pediatrik som genomför grenspecialisering som ST-läkare i neonatologi. I chefskapet ingår medarbetaransvar med bland annat löne- och utvecklingssamtal samt arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till verksamhetschefen för ME Neonatologi och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Du samarbetar tätt med ST-studierektor.

För chefsuppdraget avsätts 50% av en heltidstjänst. Övrig tid tjänstgör du kliniskt vid sektionen.

Vi söker

Vi söker dig som har förmåga att engagera och skapa ett positivt arbetsklimat med delaktighet från medarbetarna. Du är en inspirerande och handlingskraftig ledare som har förmåga att se helheten och mod att agera efter din egen övertygelse. Du har lätt att samarbeta, kan föra en konstruktiv dialog för att utveckla både individ och organisation samt skapa tydlighet kring mål och strategier.

Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen. Du har ett strategiskt perspektiv vad gäller enhetens utveckling, medarbetarnas utbildning och kompetensutveckling. Du har ett intresse för forskning och för utbildning av läkare under specialistutbildning. 

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar: Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i neonatologi.
 • Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

 • God akademisk kompetens, gärna disputerad
 • Erfarenhet av forskning
 • Erfarenhet av undervisning
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete
 • Chefserfarenhet med personalansvar och budgetansvar
 • Formell chefsutbildning.  

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6664
Kontakt
 • Lars Navér, Verksamhetschef, 08-12387449,lars.naver@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Mikael Finder, Läkarföreningen, mikael.finder@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-10-06

Tillbaka till lediga jobb