Södersjukhuset AB, Anestesi IVA, IVA

Som biträdande universitetssjuksköterska med bland annat fokus på vårdens övergångar har du ett fördjupat och ett eget ansvar att självständigt leda, initiera, utveckla och implemtera definierat vårdområde inom omvårdnad. Patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning och tillfrisknat efter kritisk sjukdom löper stor risk för komplikationer efter de har flyttats till en lägre vårdnivå. Tidig identifiering och nära samarbete mellan IVA och vårdavdelning kring vanliga komplikationer skulle kunna förbättra förutsättningar för en effektivare rehabilitering och minska återläggningen på intensivvården för den enskilda patienten. Du har även ett övergripande utbildningsansvar inom vårdområdet. Som biträdande universitetssjuksköterska har du din kliniska tjänstgöring förlagd som specialistsjuksköterska i den patientnära intensivvården motsvarande ca 60 %.

Arbetsuppgifter:

  • Identifiera, utveckla och implementera arbetsmetoder för att förbättra patienternas förutsättningar för återhämtning efter intensivvård
  • Utveckla och implementera olika instrument för att identifiera vilka patienter som är behov av stöd.
  • I kliniskt arbete vara en förbild och stöd för kollegor med fokus på kvalitet och evidensbaserad omvårdnad
  • Vara behjälplig och ett stöd till omvårdnadsledare och förbättringsgrupperna i de förbättringsområden som pågår på IVA och Postop.
  • Skapa standards för hur övergångar mellan IVA/Postop till vårdavdelningar ska ske
  • Vara behjälplig på avdelningen med intensivvårdspatienter, utbilda och stärka kunskapen om de vanliga komplikationerna och behov som kan uppstå efter vård på intensivvårdsavdelningen.
  • Vara behjälplig med att ta fram Individuella och personcentrerade vårdplaner för att möta patientens unika behov och främja återhämtningen på bästa möjliga sätt.
  • Initiera och bedriva egna projekt och förbättringsarbete

Biträdande universitetssjuksköterskan har god pedagogisk kompetens och kommunicerar och samverkar med andra samarbetspartners inom verksamhetsområdet såväl som på sjukhusnivå, regionalt och nationellt. Biträdande universitetssjuksköterskan har även förmåga att initiera och entusiasmera till projekt i den direkta patientvården och bevaka att vården bedrivs med hög vårdkvalitet.  

Formell kompetens:

Legitimerad specialistsjuksköterska inom intensivvård med masterexamen. Klinisk expertkunskap med klinisk yrkeserfarenhet inom specialitet minst 8 år samt utbildnings- och handledarmeriter, enligt steg 6 i Region Stockholms kompetensstege för sjuksköterskor.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: 

Tillsvidareanställning. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Vårdchef Thorleif Rosander tfn 08-123 622 37 thorleif.rosander@regionstockholm.se

Fackliga företrädare: Markus Frick, Marcel Bieg eller Ursula Ochoa Lindberg Vårdförbundet tel 08-123 681 00

Övrig information: 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 september. Vi arbetar med löpande intervjuer så tveka inte att söka innan sista ansökningsdag.

På verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård på Södersjukhuset är vi cirka ca 400 medarbetare. Vi bedriver ett aktivt kvalitets- utvecklings- och patientsäkerhetsarbete och personalen har regelbunden teamträning och simulering. Forskning och utbildning ingår i all verksamhet och våra medarbetare är duktiga handledare för såväl studenter, doktorander och nyanställda.

Södersjukhuset tillämpar registerkontroll innan anställning.

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6618
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb