Karolinska Universitetssjukhuset, Öron näsa hals hörsel balans

Vi söker dig specialist i foniatri som vill vara med och utveckla framtidens foniatri på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att få det stora universitetssjukhusets miljö med ett brett uppdrag delat mellan klinik, utveckling och utbildning. Du handlägger det vanliga men också det mest specialiserade inom foniatrin. Du kommer att ges goda möjligheter att utvecklas inom fonokirurgi. Du kommer att verka i en miljö där forskning och utveckling är din vardag med goda möjligheter att forma framtidens foniatri.

Du erbjuds även att ta del av de erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder så som generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Sektionen för Halskirurgi är en del av Medicinsk Enhet ÖNH, Hörsel och Balans (ME ÖNH, HoB) som ingår i Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamhetens innehåll är både elektiv och akut. ME ÖNH, HoB har störst verksamhet på Karolinska i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus. ME ÖNH, HoB har fem sektioner som driver den medicinska utvecklingen inom respektive område.

Ditt arbete kommer vara baserat i Huddinge men du förväntas att även kunna verka på övriga sjukhus där vi bedriver verksamhet. Vi förväntar oss att du redan har god erfarenhet av foniatri och att du är självständig gällande planering, handläggning samt uppföljning av flertalet av våra patienter. Du har samtidigt ett forskningsintresse och har drivit eller vill driva larynxforskning.

Du kommer hos oss att delta aktivt i sektionens alla verksamheter inkluderat fonokirurgi, mottagningsverksamhet, fallkonferenser, röntgenronder samt i fortbildning tillsammans med övriga läkare inom sektionen. Undervisning av studenter genom föreläsningar, seminarier och demonstrationer, ibland som amanuens och kurschef för de kurser verksamheten ger, ingår också i tjänsten.

Som biträdande överläkare förväntas du medverka i undervisning, utveckling och forskning, samt bedriva eget forsknings- och utvecklingsarbete. Utöver de sektionsspecifika uppdragen kommer du att arbeta inom den Medicinska Enhetens allmänna uppdrag. Det allmänna uppdraget inkluderar jourtjänstgöring, avdelningstjänst samt konsultuppdrag på andra akutsjukhus i Stockholm samt placeringar på övriga sektioner inom Karolinska där verksamheten deltar.

Tjänster avser 80% av heltidstjänst. 

Vi söker

Vi söker dig som:

  • Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
  • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
  • Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
  • Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.

Vi arbetar i enlighet med Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och förväntar oss att även du står för dessa värderingar.

Kvalifikationer

Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistbevis inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar samt specialistbevis inom Foniatri.

Meriterande:

  • Disputation
  • Undervisningserfarenhet. 

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4172
Kontakt
  • Magnus Starkhammar, 072-4682079,magnus.starkhammar@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Hanna Josefsson Dahlgren, Läkarföreningen, hanna.josefsson-dahlgren@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb