Södersjukhuset AB, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 6300 förlossningar senaste året. Södersjukhuset har cirka 4800 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 130 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss på Södersjukhuset är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision är att vara Sveriges ledande akutsjukhus.

Sachsska barn och ungdomssjukhus söker sjuksköterskor med intresse att arbeta med akutvård för barn! Utöver anställning hos oss erbjuder vi en introduktion enligt vårt koncept Barnkalas!

Sachsskas unika introduktionsprogram är framtaget för att du som sjuksköterska ska få en trygg start i din anställning hos oss och även ge nyexaminerade sjuksköterskor en möjlighet att arbeta med akut pediatrisk omvårdnad för barn.

Programmet innefattar anställning på någon av våra pediatriska, avdelningar, barnakuten eller neonatalvårdsavdelningen. Introduktionsprogrammet Barnkalas startar två gånger per år i anslutning till sjuksköterskeexamen och löper över två terminer.  

Under första året erbjuds gemensamt för deltagare i introduktionsprogrammet Barnkalas: 

  • Individanpassad inskolning utifrån tidigare erfarenheter, i de flesta fall 8 veckor.  
  • 6 hela utbildningsdagar med föreläsningar, workshops, reflektion och simuleringsövningar.  
  • 3 reflektionstillfällen tillsammans med gruppen.  
  • Inskolning i akutlarmsteam  
  • 3 dagars hospitering på annan enhet än där man själv är anställd 

Inom ramen för din anställning och utöver introduktionsprogrammet genomförs kontinuerligt internutbildningar, planeringsdagar, föreläsningar, work-shops och simuleringsövningar för att bibehålla och utveckla vår kompetens för att ge barn och familjer den allra bästa omvårdnaden.

Efter några år i ditt arbete med akut sjuka barn stöder vi dig som önskar gå en specialistutbildning.

Du ansvarar tillsammans med utbildningsansvarig sjuksköterska och dina handledare att inskolningen ska fungera optimalt. Till din hjälp finns även ett gediget introduktionsmaterial och webb-utbildningar.

Om våra verksamheter 

Akutvårdssektionen består av barnakutmottagning och två pediatriska avdelningar. Barnakuten tar emot barn och ungdomar i ålder 0 - 18 år med allvarliga akuta sjukdomstillstånd som kräver omedelbar vård. Även barn som behöver vård för lättare kirurgiska eller ortopediska åkommor kan tas omhand. På de pediatriska avdelningarna vårdas barn och ungdomar upp till 18 år med skiftande diagnoser och vårdbehov. De vanligaste inläggningsorsakerna är infektion och andningsbesvär, framförallt under vinterhalvåret. Utöver det vårdar vi långvarigt sjuka, barn med diabetes, anorexia och magtarmssjukdomar. Längre medicinska utredningar förekommer. Vi har även kirurgiska uppdrag.  

Neonatalvårdsavdelningen vårdar för tidigt födda barn från graviditetsvecka 28 och sjuka nyfödda barn. Omvårdnaden är individuellt anpassad utefter barnets behov. Vi arbetar barn- och familjecentrerat inom vårdnivåerna intensivvård och familjevård. Föräldrarna deltar i omvårdnaden av sitt barn under hela vårdtiden som kan variera från några timmar till flera månader. En viktig arbetsuppgift är att få föräldrarna att känna sig delaktiga och trygga under vistelsen hos oss. 

Sachsska barn och ungdomssjukhus är en arbetsplats med stark företagskultur som kännetecknas av rak kommunikation och ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier. Vår strävan är att ständigt utveckla arbetet genom en öppen och ömsesidig dialog. Många medarbetare är involverade i vår växande forskning. 

Vänligen förtydliga i din ansökan vilken verksamhet du söker till utöver introduktionsprogrammet

  • Neonatalavdelningen
  • Barnakuten
  • Pediatrisk barnavdelning

Södersjukhuset har egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Vi ligger centralt på Södermalm nära pendeltåg, bussar och tunnelbana. 

Kvalifikationer 

Legitimerad sjuksköterska  

Personliga egenskaper 

Du är en person som fungerar bra och trivs med att arbeta i team och självklart intresserad av arbete med akutsjukvård för barn. Du har förmåga att bemöta patienter, vårdnadshavare och kollegor med respekt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att genom dialog med kollegor och chef skapa en god arbetsmiljö. Du är trygg och stabil och kan skilja på det personliga och professionella i rollen som sjuksköterska.

Vi intervjuar löpande och ser gärna att du sänder in din ansökan redan idag, dock senast 2023-05-31

Önskar du veta mer om introduktionsprogrammet eller arbetet vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kontakta: 

Malin Terning, Vårdenhetschef Barnakuten - malin.terning@regionstockholm.se  

Marie Wikström, Vårdenhetschef Pediatrisk Avd 64 - marie.wikström@regionstockholm.se 

Sara Hallén, Vårdenhetschef Pediatrisk Avd 74  - sara.hallen@regionstockholm.se 

Linda Löfström, Vårdenhetschef Neonatalvårdssektionen - linda.lofstrom@regionstockholm.se 

Anna Löwbeer Wester, Enhetsledare Barnakuten, utbildningsledare för barnkalas – anna.lowbeer-wester@regionstockholm.se

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4148
Kontakt
  • Marina Adler Runow, 08-12364098
Facklig företrädare
  • Thomas Schough, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Publicerat 2023-05-04
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb