Karolinska UniversitetssjukhusetTema Akut och Reparativ Medicin, Transplantation

Vi erbjuder
Vi erbjuder nu en en biträdande överläkartjänst inom Transplantationsmedicin med profil mot njurtransplantation

Om verksamheten
På ME Transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, utför vi njurtransplantation, pankreastransplantation och levertransplantation. I uppdraget ingår slutenvård samt uppföljning av patienterna inom öppenvården där njurtransplanterade patienter i regel följs under 6 månader. Vi vårdar även hjärttransplanterade patienter och följer dessa i 3 månader efter operationen.

Verksamheten är uttalat högspecialiserad och innefattar såväl barn som vuxna. Vi samarbetar med ett stort antal medicinska enheter inom och utom Karolinska, ex. njurmedicin, dialys, kardiologi, infektion, barnmedicin och klinisk immunologi.

Transplantationsvården innebär ett behov av att arbeta multidisciplinärt och interprofessionellt för att uppnå bästa möjliga resultat. I detta är läkare med transplantationsmedicinsk kompetens en viktig tillgång som tillsammans med kirurgin säkrar ett optimalt omhändertagande.

Om tjänsten
Tjänsten innefattar schemaradsplacering på dagtid, huvudsakligen på transplantationsmottagningen. Möjligheter att bedriva forskning finns och fortbildning inom området uppmuntras.

I tjänsten ingår att självständigt handlägga njurtransplanterade patienter i såväl sluten- som öppenvård vilket inkluderar den immunhämmande behandlingen, samt biverkningar och komplikationer. Kontakten med remitterande enheter genom extern konsultationsverksamhet och rådgivning är betydelsefull.

I tjänsten ingår även undervisning och handledning av studenter, ST-läkare samt övrig intern och ibland extern vårdpersonal.

Vi söker
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för njurtransplantation och som vill delta i den fortsatt utvecklingen av detta område på Karolinska och i regionen.

Kvalifikationer 
Krav: Specialistbevis inom Internmedicin och Medicinska njursjukdomar

Meriterande: Tidigare erfarenhet av omhändertagande av njurtransplanterade patienter och av arbete på transplantationsenhet. Disputation eller erfarenhet av kliniska prövningar. Pågående forsknings- och undervisningsaktivitet

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4053
Kontakt
  • Gunnar Söderdahl, 08-58587621
Facklig företrädare
  • Helena Genberg, Läkarföreningen, helena.genberg@regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb