Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion MDK, Medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin

Vill du vara med och utveckla Nuklearmedicin på Karolinska? Då är du välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder
Nuklearmedicin som är en egen medicinsk enhet på Karolinska är under stark utveckling såväl gällande bildgivande utrustningar, radiofarmaka, kliniska frågeställningar och forskningsprojekt. Den nuklearmedicinska verksamheter växer med ökat uppdrag och möjligheter.

Avdelningens läkare, sjukhusfysiker och röntgensjuksköterskor har ett nära samarbete i både klinisk rutin som forskningsprojekt och vi arbetar också i nära samarbete med våra remittenter, radiofarmaci och radiologi.

För den forskningsintresserade finns här goda möjligheter. Vi har aktiv forskning inom flera områden både inom nuklearmedicin och tillsammans med andra kliniker vilket innebär goda möjligheter för forskningsintresserade.

Med våra förutsättningar kan vi erbjuda en utvecklande anställning med djup klinisk förankring mot våra remittenter. Ett spännande arbete med nya tillämpningar med existerande radiofarmaka och helt nya möjligheter till precis diagnostik med nya, kommande radiofarmaka. 

Alla läkarna på Nuklearmedicin Karolinska har radiologi som basspecialitet.
Med det ökade uppdraget söker vi nu två radiologer som vill arbeta med oss. I anställningen ingår dubbelspecialisering inom Nuklearmedicin om du inte redan är dubbelspecialist.

Självklart får du också ta del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om oss
Nuklearmedicin Karolinska Solna har moderna och ändamålsenliga lokaler i den nya sjukhusbyggnaden. Utrustningen består av tre PET/CT och två SPECT/CT. Nuklearmedicin har också driftansvar för den PET/MR som finns installerad i den intilliggande forskningsbyggnaden. På denna nya modalitet har vi kommit igång med flera kliniska patientflöden samt startat upp ett antal forskningsprojekt.

Även i Huddinge har Nuklearmedicin expanderat och har nu två PET/CT och två SPECT/CT i drift.

Sjukhusets nya radiokemianläggning ger oss möjlighet att bedriva diagnostik med ett ökande antal nya PET radiofarmaka.

Om tjänsten
I tjänsten ingår granskning av undersökningar utförda på nuklearmedicin innefattande såväl den nuklearmedicinska såsom den radiologiska komponenten. Ronder och multidisciplinära konferenser är en integrerad del av vårt arbete.

Handledning av randande ST-läkare, framförallt från röntgen, ingår i arbetsuppgifterna.
Läkargruppen är i olika konstellationer engagerade i avdelningens metodutveckling.

Tjänstegrad (specialistläkare, böl eller öl) efter Karolinskas befattningskriterier där vi räknar radiologin som huvudspecialiteten avseende tjänsteår.

Möjlighet till jourtjänstgöring finns inom radiologin.

Vi söker
Radiolog, gärna med inriktning mot onkologisk diagnostik inom buk, thorax samt ÖNH eller barnradiolog med erfarenhet av onkologisk diagnostik.

Vi söker dig som är engagerad och tydlig i ditt medarbetarskap och har god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Krav:
- Svensk läkarlegitimation och specialistbevis inom Radiologi

Meriterande:
- Dubbelspecialisering inom Nuklearmedicin. Om nuklearmedicinsk dubbelspecialisering saknas tar vi gemensamt fram en utbildningsplan för att erhålla specialistkompetens inom nuklearmedicin.
- Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.
- Forskningserfarenhet, helst med nuklearmedicinsk inriktning, samt undervisningserfarenhet är också meriterande.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3737
Kontakt
  • Per Grybäck, 0725823214
Facklig företrädare
  • Lisa Kekonius, Läkarföreningen, lisa.kekonius@regionstockholm.se
Publicerat 2023-04-24
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb