Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Barn PMI, Barn-PMI Perioperativ

Är du specialistläkare i anestesi och intensivvård och intresserad av verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige? Vårt uppdrag ör att bedriva barnsjukvård, forskning och undervisning på hög internationell nivå. Välkommen att söka till oss!

Om oss
Barn-PMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva sjukvård, forskning och undervisning på hög internationell nivå. Målet är att vara en Europaledande universitetsklinik genom att utgå ifrån patientnyttan, säkerhetsrutiner och tillvaratagande av allas kompetens.

Ett stort antal av patienterna som vårdas på hos oss kommer från andra landsting/länder. Dessa svårt sjuka patienter hämtas på inremitterande sjukhus av Barn-PMIs transportteam PETS (Pediatric Emergency Transport Service).

Om tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår sedvanlig dagverksamhet samt jourarbete inom barnanestesi och barnintensivvård. En viktig del i det dagliga arbetet förutom den avancerade sjukvården är att bedriva utbildning och handledning av yngre kollegor och övriga medarbete.

En central del av uppdraget är också att aktivt verka för och producera utveckling och innovation av högsta internationella kvalitet. 

Tjänstgöring i både Huddinge och Solna. 

Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. 

Vi erbjuder
Ett viktigt och utvecklande arbete med våra unga patienter tillsammans med läkarkollegor och övriga medarbetare i våra tvärprofessionella team. För din egen kompetensutveckling erbjuder vi fortlöpande vidareutbildning inom ramen för funktion Barn-PMI.

Vi uppmuntrar även till forskning inom verksamheten.

Här kan du mer om hur det är att arbeta och göra karriär hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset och vill du läsa mer om våra förmåner kan du läsa här.

Vi söker
Dig som har mycket god samarbetsförmåga och teamkänsla då arbetet innebär nära kontakt med många olika yrkesroller och verksamheter. Din förmåga att vara kreativ, organisera och strukturera arbetet är viktigt då arbetet varierar i omfång under året.

Du trivs i en verksamhet där utveckling och förändring är naturliga delar och du är lösningsinriktad då du i första hand ser möjligheter och inte svårigheter. 

Vi förutsätter stort engagemang och intresse för kliniskt arbete och forskning inom området.

Du besitter personlig mognad och vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra.

Dina personliga egenskaper är avgörande och stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Krav: Svensk läkarlegitimation med specialistbevis i Anestesi och intensivvård. 

Meriterande: Erfarenhet av kliniskt arbete inom barnintensivvård eller barnanestesi samt handledning och undervisning av yngre kollegor. Egen forskning uppmuntras.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge och Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2924
Kontakt
  • Titus Schlinzig, 08-12379833,titus.schlinzig@regionstockholm.se
  • Katarina von Schewelov, 08-12370705,katarina.vonSchewelov@regionstockholm
Facklig företrädare
  • Johannes Jacks, Läkarföreningen, johannes.jacks@regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-18

Tillbaka till lediga jobb