Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxoperation Solna

Är du anestesisjuksköterska och intresserad av att driva vården framåt inom Thoraxoperation? Vi söker Biträdande Universitetssjuksköterska, steg 5 med ansvar inom patientsäkerhetsområdet.

Vi erbjuder

Hos oss kommer du att:

 • Driva omvårdnaden inom området patientsäkerhet framåt
 • Initiera och aktivt bedriva forskning inom området
 • Driva och vara del av arbetet inom patientsäkerhet

Du kommer även att erbjudas att ta del av de erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder så som generöst friskvårdsbidrag och fri öppen sjukvård. Läs mer här

Om tjänsten

Uppdraget innebär att du, såväl inom som utanför organisationen, alltid företräder sjukhuset. Du är väl insatt i sjukhusets och funktionsområdets vision, värderingar, strategier och mål. Du arbetar långsiktigt och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Du arbetar på ett föredömligt sätt, verkar för en god arbetsmoral samt verkar för en god arbetsmiljö med patienten i centrum utifrån våra värderingar. Du ska även vara en förebild i det kliniska arbetet.

Uppdraget innebär att du samverkar med biträdande universitetssjuksköterskor, universitetssjuksköterskor och omvårdnadsansvarig inom funktionsområdet och PMI. Du är underställd Omvårdnadschef på funktionsenheten thorax-operation.

Som biträdande universitetssjuksköterska inom Thoraxoperation är du omvårdnadsansvarig inom området patientsäkerhet på thoraxoperation. Ansvarsområdet innebär att du tillsammans med patientsäkerhetsgrupp utvecklar vården för patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt. Du kommer vara delaktig i sektionens avvikelsehantering, samt skriva analyser.

 • Rollens ansvarsområden innefattar:  
 • Skriftliga rutiner, metoder och riktlinjer inom området dokumenteras och implementeras
 • Enligt befintlig evidens uppdatera lokala instruktioner  
 • Undervisa och implementera ny kunskap och teknik  
 • Vara initiativtagare och delta i forskning inom området  
 • Utveckla patientsäkerhetsområdet
 • Ansvara för medarbetarens introduktion och utbildning inom området  
 • Genom deltagande i bl. a kongresser och lokala, nationella och regionala nätverk
  omvärldsbevaka området
 • Driva och vara delaktig i olika utvecklingsprojekt
 • Aktivt delta på möten i patientsäkerhetsgrupp  

Tjänsten består av 80% kliniskt arbete som anestesisjuksköterska och 20% administrativt arbete. Detta kan variera i fördelning beroende på behovet inom verksamheten.  

Vi söker

Vi söker dig som:

 • Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. 
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
 • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
 • Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 
 • Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. 

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård
 • Minst fem års erfarenhet av kliniskt arbete
 • Handledarutbildning, 7.5 HP 

Meriterande:

 •  Erfarenhet av att driva egna projekt.   

För Biträdande Universitetssjuksköterska krävs att du har minst 5 års klinisk erfarenhet, kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde. Utöver detta krävs att du har magisterexamen/specialistutbildning/barnmorskeutbildning/motsvarande samt Handledarutbildning 7,5 hp.

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm. Formell kompetens innebär att du uppfyller någon av följande: Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen Specialistsjuksköterska eller Legitimerad sjuksköterska med motsvarande kompetens.

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska / Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset.

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna.  

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad med två personer och bifogar till ansökan:

Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)   Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen  Bevis på medicine licentiatexamen Bevis på medicine doktorsexamen Publikationsförteckning Studiemeritförteckning på genomgångna kurser.  Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

följa aktuell forskning och utveckling driva att aktuell kunskap implementeras initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter handleda/undervisa kollegor och/eller studenter initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6) initiera och drivavårdforskning om området (gäller steg 7)

Undvik förkortningar i ansökan.

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2878
Kontakt
 • Jennie Sandberg, 08-12377075
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Susan Salman, susan.salman@regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-22

Tillbaka till lediga jobb