Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Perioperativ medicin och intensivvård

Är du anestesi- och intensivvårdsläkare och intresserad av att vara del av en stor och högspecialiserad verksamhet där du kan kombinera att vara sektionschef med kliniskt arbete? Vi söker dig!

Vi erbjuder

För dig som lockas av utmaningen i det komplexa och avancerade erbjuder vi nu möjligheten att vara en del i att leda vårt team framåt. Du kommer att kunna kombinera din tjänst som sektionschef och sektionsområdesansvarig med möjligheten att bibehålla din kliniska kompetens då tjänsten innebär visst kliniskt arbete.  

Självklart får du även ta del av de generella medarbetarerbjudandena och förmånerna som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och fri öppen sjukvård.

Om tjänsten

Medicinsk enhet Perioperativ medicin Solna är en verksamhet med drygt 500 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för anestesi, operation samt pre- och postopsverksamhet för patienter som genomgår akut kirurgi, obstetrik, kärlkirurgi, ortopedi, abdominell kirurgi och högspecialiserad ÖNH-kirurgi med inriktning mot cancer. Här bedrivs också högspecialiserad neuroanestesi och operation och interventionella procedurer för vilka Karolinska är ensamutförare i Regionen.

Trauma och högspecialiserad robotkirurgisk verksamhet är ett starkt utvecklings- och innovationsområde inom Karolinska Universitetssjukhuset och utgör en central del av verksamheten inom enheten. Enheten är nationellt och internationellt ledande inom perioperativ medicinsk forskning och i utvecklandet av traumavård, vilket sker i nära samarbete med motsvarande verksamhet vid Karolinska Institutet. Enheten står för en dominerande andel av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Perioperativ Medicin och Intensivvård inom Region Stockholm och är tillsammans med övriga medicinska enheter inom PMI den största utbildningsplattformen för ST-läkare inom landet.

Vi är en av tre medicinska enheter inom Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI). Vi har arbetat ambitiöst för att bli ett köfritt universitetssjukhus och är nu en del av regionen och sjukhusets satsning för att fokusera på våra tillsvidareanställa medarbetare och minska beroende till inhyrd personal. 

Som en av två sektionschefer har du en betydelsefull roll i att tillsammans med vårdenhetschef och omvårdnadschefer leda sektionen mot dess mål. Sektionschefsansvaret innefattar Akut-, trauma-, obstetrik-, kärl- och abdominell operation samt öppenvårdsoperation. Du är förstalinjechef för en grupp om cirka 20 specialistläkare inom anestesi och intensivvård, och ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling samt sektionens ekonomi och resultat. Du rapporterar till verksamhetschef och är en del av verksamhetens ledningsgrupp.

Viss klinisk tjänstgöring ingår i uppdraget.

Här kan du läsa mer om våra uppdrag.

Vi söker

Vi söker dig som:

 • Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
 • Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vi söker även sektionschef till Perioperativ medicin, Huddinge – se annonsen här.

Kvalifikationer

Krav:

 •  Legitimerad läkare med specialistbevis i anestesi och intensivvård .

Meriterande:

 • Erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag. 
 • Mångårig erfarenhet inom specialiteten
 • Erfarenhet av forskning och undervisning
 • Disputerad 

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/2118
Kontakt
 • Eva Christensson, 08-12371235,eva.christensson@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Läkarföreningen, Niklas Grevfors, 08-12394833,niklas.grevfors@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb