Tema Cancer, ME Huvud- hals- lung- och hudcancer

Vill du vara med och utveckla framtidens Lungcancerutredning och vård?

Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancers vision är att inom vårdens alla delar bedriva världsledande vård, utbildning och forskning för en förbättrad livskvalitet och överlevnad för patienter med tumörsjukdom. Cancersjukvården inom Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet är sedan 25 mars 2020 ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre av OECI, Organization of European Cancer Institutes. Vårvision ”Patienten först  - tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.  

Anställningen är inom Medicinsk enhet Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer med arbete framför allt inom sektion Lungonkologiskt centrum (LOC), där man utreder och behandlar torakala tumörer (lungcancer, mesotelioma, tymustumörer). Som lungspecialist arbetar du även tätt tillsammans med Medicinska Enheten för Lung- och Allergisjukdomar, ffa inom jourverksamheten.  

Om tjänsten

Klinisk tjänstgöring inom sektion Lungonkologiskt centrum i både öppenvård och slutenvård samt vid Interventionsenheten (Lungmedicinska ingrepp). Anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset innebär att man deltar i undervisning av såväl blivande läkare inom lungmedicin såsom andra yrkesgrupper. Forskning är en integrerad del av verksamheten med olika kliniska studier. Du kommer även att vara delaktig i jourlinjen för lungmedicin i samarbete med ME Lung- och Allergisjukdomar som lungkonsult och lungbakjour, för utveckling av din kompetens och din fortlöpande utbildning inom lung- och allergisjukdomar.     

Vi söker

Vi söker dig som är en erfaren specialist inom lungmedicin, har arbetat några år inom specialiteten och som tillsammans med vårt Team vill bygga på framtids lungcancervård. Du är noggrann, har god samarbetsförmåga och är inriktad till arbete inom en tvärdisciplinär konstellation. God akademisk kompetens och egen pågående forskning samt erfarenhet av undervisning är meriterande   

Kvalifikationer

Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistbevis i lungmedicin
  • Erfarenhet av lungmedicinska ingrepp
  • Du kan genomföra bronkoskopi och i viss mån dränläggning

Meriterande

  • Disputerad eller har pågående doktorandprojekt


För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Om rekryteringsprocessen

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1836
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb