Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Inflammation och Åldrande

Är du specialistsjuksköterska inom lungmedicin, anestesi, medicin eller intensivvård och lockas av att utveckla omvårdnaden för patienter med andningsproblematik? Vi söker Biträdande Universitetssjuksköterska, steg 5 med ansvar inom vårdansvarsområde andning till OO (omvårdnadsområde) Inflammation på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi erbjuder

 • En spännande och varierande roll med möjlighet till både utveckling och kliniskt arbete.
 • Våra lungmedicinska vårdavdelningar erbjuder dig nya möjligheter att bredda din kompetens och utveckla dina kunskaper inom både allmän omvårdnad och specifik lungmedicinsk omvårdnad.
 • Individuella introduktion på ventilator-och syrgasmottagning och vårdavdelning utefter din kompetens. Du kommer få kunskaper inom medicinsk teknik vid lungmedicinsk vård genom att lära dig handhavande av andningsventilatorer, syrgaskoncentrator och thoraxdränagesystem som är både mekanisk och elektronisk.
 • Som BUS arbetar du tätt ihop med Omvårdnadschefer och verksamhetsutvecklare att utveckla arbetssätt och omvårdnad
 • En avdelning med god sammanhållning med ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt. Nya idéer och förbättringsinitiativ tas mycket väl emot och det finns ett prestigelöst och uppskattat teamarbete med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Möjlighet att få jobba med högkvalitativ vård i framkant i en innovativ vårdmiljö med den senaste medicinska tekniken.

Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter inom OO Inflammation.

Om tjänsten

Du har ett utbildningsansvar inom ansvarsområdet gentemot både personal och patienter/närstående inom lungmedicin men även till de andra enheterna inom OO Inflammation när det gäller omvårdnaden av personer med andningsproblematik.

Du ansvarar för utveckling av omvårdnaden för person med andningsproblematik och verkar som expertsjuksköterska inom området i det patientnära arbetet, mot kollegor och vårdteam. Den direkta patientvården inkluderar förutom omvårdnad, uppföljning och utvärdering av arbetssättet för och tillsammans med patienter med andningsproblem. 

Ansvarsområdet innebär att stärka och utveckla vården för patienterna och deras närstående genom kvalitetssäkring av rutiner och metoder samt att verka för ett evidensbaserat arbetssätt. Du förväntas följa aktuell forskning inom området och arbeta för att implementera en god och säker omvårdnad. Du stöttar vårdens chefer och medarbetare till att kunna ge patienter en god och säker vård.

Du arbetar långsiktigt och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Din närmsta chef är omvårdnadschef på den enhet där du har din grundplacering. Tjänsten innebär 80 % kliniskt arbete som specialistsjuksköterska och 20% tid avsatt för ansvarsområdet. Tid för ansvarsområde, kan utifrån prioriteringar relaterade till uppdraget, variera över tid och bestäms i samråd med omvårdnadschef.

Vi söker

 • Har ett genuint intresse för patienter och arbetar utifrån personcentrerat förhållningssätt
 • Har förmåga att genom patientens berättelse och evidens ta fram den bästa möjliga behandlingen/vården
 • tar ansvar för sin uppgift, strukturera arbetet självständigt och driver processen vidare
 • tar initiativ, sätter i gång aktiviteter. Kommunicera dessa på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och förväntningar är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
 • har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människor olika förutsättningar. Anpassa sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
 • kommer ofta med idéer och angreppssätt utifrån evidens och erfarenhet. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom lungmedicin, anestesi, medicin eller intensivvård samt magister
 • Minst 5 års klinisk erfarenhet
 • Handledarutbildningen 7,5 hp 

Meriterande:

 • Utbildning inom implementerings- och förbättringsarbete
 • Erfarenhet av att driva och leda projekt samt strategisk förmåga att implementera beslut/förändringar på ett framgångsrikt sätt

Varmt välkommen med din ansökan!

Om rekryteringsprocessen

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)  
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen 
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/640
Kontakt
 • Edisa Pepic, 0725-955954
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-01-20
Sista ansökningsdag 2023-02-19
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb