Karolinska Universitetssjukhuset, Perioperativ medicin och intensivvård

Är du specialistsjuksköterska med examen inom intensivvård och vill arbeta som Biträdande universitetssjuksköterska med fokus på patienter med infektioner? Då har vi rätt tjänst för dig! Om du vill driva projekt samt utveckla och förbättra vården för intensivvårdspatienter med infektion är det hos oss du ska vara! Varmt välkommen till oss på Karolinska Universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning på Huddinge.

Vi erbjuder

 • En arbetsplats med delaktigt och närvarande ledarskap – hos oss blir du en del av ett inkluderande och omtänksamt team.
 • Stöd från utbildningsledare i din roll som biträdande universitetssjuksköterska.
 • Personlig introduktion anpassad efter dina individuella kunskaper och behov.
 • Tydliga utvecklingsmöjligheter, som synliggörs med hjälp av vår kompetensstege.
 • Möjlighet att arbeta med högkvalitativ och innovativ vård i framkant.

Tycker du att tjänsten låter intressant, men saknar boende i Stockholm? Vi har möjlighet att hjälpa dig med personalbostad under en övergångsperiod, så att du i lugn och ro kan finna dig till rätta och leta boende på plats.

Självklart får du också ta del av de förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om oss

Intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är unik i sitt slag. Här vårdas patienter med avancerade hepatologiska, hematologiska, och cardiologiska tillstånd samt komplicerade infektionstillstånd. Vi vårdar även ett stort flöde av patienter som har genomgått övre gastrokirurgi, hanterar hela Stockholms akuta Öron Näsa Hals (ÖNH)-flöde samt vårdar barn med behov av intensivvård med inriktning efter levertransplantation.

Vi är ett av Sveriges två centra för levertransplantationer och har uppdraget att bedriva Nationell Högspecialiserad vård.

Om tjänsten

Tjänsten som Biträdande Universitetssjuksköterska inom intensivvård för patienter med infektion är varierande. Du kommer bland annat ansvara för att:

 • säkerställa kompetensutveckling, att medarbetare har kunskap och kompetens inom    vården av patienten 
 • tillsammans med intensivvårdsläkare och utbildningsledare leda arbetet i             utvecklingsteamet med ansvar inom området infektion/hygien
 • följa aktuell forskning inom området infektion/hygien och arbeta för att implementera en personcentrerad och säker omvårdnad inom området 
 • säkra patientens vård genom att arbeta utifrån aktuell evidens
 • verka som expertsjuksköterska i det patientnära arbetet
 • i ett multiprofessionellt samarbete utveckla omvårdnaden
 • ha en kontinuerlig omvärldsbevakning och uppdatering av verksamhetsanknuten kunskap inom medicin och omvårdnad relaterat till infektion/hygien
 • bistå vårdenhetschef/omvårdnadschef i utveckling, samordning och uppföljning av omvårdnaden i enlighet med uppställda mål och givna ramar.

Andra resurser i arbetet är omvårdnadsansvarig (OVA) och utbildningsledare. Tillsammans kommer ni att strukturera, planera och samordna utbildningsinsatser. Ni har även hand om implementering av förbättringar samt för att skapa ny kunskap genom delaktighet i forskningsprojekt. I tjänsten förväntas du föreläsa och sprida kunskap inom verksamheten.

20% av tjänsten är fördelat till administrativ tid för uppdraget respektive 80% till klinisk tjänstgöring och integrerat samarbete med utbildningsledarna. Utifrån enskild projektplan kan den administrativa tiden komma att omfördelas. Uppdraget gäller under nio månader av året, kliniskt arbete under sommar enligt aktuella enheters schemariktlinjer. 

Vi söker

Vi söker dig som:

 • har erfarenhet och vill driva projekt samt förbättringsarbete med patienten i centrum
 • arbetar strukturerat och är trygg i dig själv
 • genom ditt förhållningssätt skapar, inspirerar och bidrar du till engagemang samt delaktighet hos kollegor
 • tar ansvar för ditt arbete, finner dig i en föränderlig vardag och klarar av att bibehålla ett gott humör vid press och motgångar
 • verkar som en förebild för kollegor, genom ditt förhållningssätt skapar, inspirerar och bidrar du till engagemang samt delaktighet hos kollegor
 • arbetar på ett föredömligt sätt som verkar för en god arbetsmoral och arbetsmiljö utifrån Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga. 

Kvalifikationer

Krav:

 • Lägst kompetensnivå steg 5 i Region Stockholms kompetenstege för sjuksköterskor
 • Magisterexamen inom relevant område för denna tjänst
 • Handledarutbildning minst 7,5 hp
 • Minst 5 års klinisk erfarenhet

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av arbete som Biträdande universitetssjuksköterska
 • Tidigare erfarenhet av att leda projekt
 • Tidigare erfarenhet av att jobbat med infektionspatienter

För Biträdande Universitetssjuksköterska krävs att du är legitimerad sjuksköterska, har minst 5 års klinisk erfarenhet, kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde. Utöver detta krävs att du har magisterexamen/specialistutbildning/barnmorskeutbildning/motsvarande samt Handledarutbildning 7,5 hp

Att vara Biträdande Universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)  
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen 
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i meritförteckningen hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området (gäller steg 5 och 6)
 • initiera och driva vårdforskning om området (gäller steg 7)

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/466
Kontakt
 • Helen Widlund, 08-12383122
 • Niina Lempiäinen, 08-12380919
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2023-02-13
Sista ansökningsdag 2023-03-06

Tillbaka till lediga jobb