Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Vill du arbeta med högspecialiserad vård som håller högsta internationella klass? Vi söker nu en ny biträdande överläkare och en överläkare till vårt vuxenteam som även har flexibilitet att ta hand om barnpatienter.

Vi erbjuder

Stockholm CF center är beläget på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi behandlar patienter med cystisk fibros (CF) i alla åldrar, uppdelat på ett vuxen- respektive barnteam. Stockholm CF center är en öppenvårdsmottagning som bedriver ett välutvecklat teamarbete mellan läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, dietist, kurator, psykolog, teamsekreterare, BMA och forskningssjuksköterska. Vi har mycket kompetenta medarbetare med lång erfarenhet. Vi värdesätter engagemang, teamkänsla, nytänkande, medarbetarskap och flexibilitet.

Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner som vi erbjuder.

Om tjänsten

Arbetet är varierande och består främst av mottagningsarbete, rond (vid inneliggande patient), behandlingskonferenser tillsammans med det multi-professionella teamet respektive andra specialister, utåtriktat pedagogiskt arbete utifrån egen kunskapsnivå, utvecklingsarbete med mera.
Centret ansvarar för många intravenösa antibiotikabehandlingar (som startas på sjukhuset och sedan utförs av patienterna själva i hemmet efter upplärning). Arbetet är självständigt samtidigt som det alltid finns läkarkollegor och övriga teammedlemmar att diskutera med. I tjänsten ingår efter upplärning även jourarbete som CF-jour ( CF jourlinje endast för CF patienter och vårdpersonal som sköter CF patienter). CF-jouren är i huvudsak en telefonjourlinje utan inställelsekrav fram till kl 22:00. Rondarbete kan förekomma på helger.
Som biträdandeöverläkare/ÖL på den sektionen kommer du att arbeta inom alla delar av verksamheten. Handledning och utbildning av yngre kollegor, ST-läkare och studenter är en del i tjänsten. Forskning och utveckling inom vuxenteamet kommer att ingå i tjänsten.
CF-vården är inne i en spännande ny fas då vi sedan ett par år tillbaka har fått börja förskriva läkemedel som påverkar grundfelet vid CF. 
Vi tar emot både inom- och utomlänspatienter, akuta och elektiva besök. ”Shared Care” bedrivs även tillsammans med både Transplantationscenter som med övriga remitterande vårdenheter runt om i landet.
De lungtransplanterade patienterna utgör idag en allt större del av centrets patienter. Stockholm CF center har en utåtriktad verksamhet (patienter/anhöriga, vårdpersonal, m.fl.) samt ett ständigt pågående forsknings- och utvecklingsarbete.

Vi söker

Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt visar omdöme under tidspress.

Kvalifikationer

Krav:
- Specialistbevis i lungmedicin.
- Erfarenhet av kliniskt arbete inom CF området.
- Erfarenhet av nya mediciner inom CF (CFTR modulerare).
- Erfarenhet av CF-kvalitetsregister

Meriterande:
- Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.
- Egen forskning uppmuntras.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/420
Kontakt
  • Cecilia Rodriguez Hortal, 0724653844
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-01-20
Sista ansökningsdag 2023-02-15
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb