Södersjukhuset AB, Administration, FoUUi-avdelning

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 7000 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4800 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision; Sveriges ledande akutsjukhus.

Beskrivning

Vill du bidra och göra AT-tjänstgöringen på AT-ort Södersjukhuset till Regionens bästa? Vi i AT-organisationen driver senaste året ett intensivt förbättringsarbete som du som AT-studierektor kommer vara en central och naturlig del i.

Arbetsuppgifter

AT-studierektor har en samordnande funktion för sjukhuset gällande AT-utbildningsfrågor
samt är ett stöd för verksamhetsområdenas AT-ansvariga och handledare. Uppdraget sker i samråd med AT-ansvariga inom respektive Vo på Södersjukhuset samt med studierektorerna för allmänmedicin och psykiatri inom SLSO.  Studierektorn ansvarar tillsammans med AT-chef för att utbildningens upplägg och tjänstgöring sker i enlighet med SOSFS 1999:5. Studierektor ansvarar för planeringen och genomförande av gemensam introduktionsvecka 4 ggr/år och att den teoretiska utbildningen på respektive Vo genomförs och håller god kvalitet. I uppdraget ingår regelbundna träffar med AT-läkare och AT-organisationen på Södersjukhuset och SLSO för samordning och utveckling av AT-utbildningen. 


AT-studierektor deltar och bistår AT-chef i rekryteringen och utvärderar tjänstgöringen inom alla AT-block tillsammans med AT-chef.  Deltar i ST/BT/AT-kansli med regelbundna träffar och möten med alla SR inom ATort Södersjukhuset (inklusive SLSO).

Vidare ingår studierektorn i Regionens AT-nätverk samt det nationella studierektorsnätverket.

AT-studierektor arbetar i nära samarbete med AT-chef och rapporterar till FoUUi-direktören.
AT-chef och AT-studierektor ansvarar tillsammans med Vo-cheferna för att allmäntjänstgöringen på Sös håller god kvalitet. I tillägg har du en övergripande roll i AT -läkarnas hela utbildning inom AT-ort Södersjukhuset (inkluderande tjänstgöringen i
SLSO).

Kvalifikationer

Specialistkompetent läkare med handledarutbildning och pedagogisk kompetens.
Ledarskapsutbildning är meriterande.

Villkor

Uppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 10 tim/vecka under 3 år med möjlighet
till förlängning och förutsätter en tillsvidareanställning som läkare vid Södersjukhuset.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södermalm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/124
Kontakt
  • Sari Säisä Ponzer, FoUUi-Direktör och Vo-chef Akut, 08-12361724
  • Robel Malki, AT-läkarchef, 08-12366955
  • Helene Klinglöf, AT-studierektor, 08-12365295
Facklig företrädare
  • Klara Strömberg, SACO, 08-12363586
Publicerat 2023-01-10
Sista ansökningsdag 2023-01-30

Tillbaka till lediga jobb