Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vi arbetar på Karolinska enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar. Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas.

Nu finns en möjlighet att få leda en av våra mest framträdande verksamheter – öronkirurgin!

Om tjänsten
Som sektionschef har du cirka 15 direkt underställda läkare samt 4 ingenjörer för vilka du har ansvar att rekrytera, lönesätta och kompetensutveckla. Du organiserar och planerar verksamheten och finns som ett stöd för schemaläggning.  

Inom sektionen fokuserar man på mottagning och kirurgi gällande såväl allmän som avancerad öronkirurgi på barn och vuxna. Hörselimplantatmottagningensverksamhet ingår i sektionen. Alla läkare inom sektionen är även verksamma inom det allmänna uppdraget vilket innefattar det akuta uppdraget, jourtjänstgöring, utbildning, konsultuppdrag på DS och SöS samt avdelningstjänstgöring.

Uppdraget omfattar 50% tjänst som chef och övrig som kliniskt verksam läkare. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen.

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för produktionsplaneringen för sektionen samt att följa upp denna och säkra att produktionsplanen följs.

Du har även ansvar för:

◾ kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet

◾ att ha ett nära samarbete med omvårdnadsorganisation och andra sektionschefer för att optimera flödena

◾ att organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt inom sektionen

◾ att medarbetarna inom sektionen får de förutsättningar som krävs för att driva arbetet och prioritera resurser där så krävs

◾ att utveckla det integrerade vård-/Forskning och Utbildnings-uppdraget för den aktuella patientgruppen/-erna

◾ sektionens arbete med att internt och externt representera Karolinska Universitetssjukhuset gällande den/de aktuella patientgrupperna.

Vi söker

Du är en handlingskraftig, driven ledare och är lyhörd för patientgruppernas behov. Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad läkare med specialistbevis inom ÖNH

Med erfarenhet av forskning och undervisning. Vi ser gärna att du är disputerad, om inte så är pågående forskning med en planerad disputation inom de närmaste åren meriterande. Erfarenhet av tidigare chefsuppdrag är meriterande.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/10416
Kontakt
  • Alexander Ahlberg, 0725-840857
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, rebecka.ohm@regionstockholm.se
  • hanna.josefsson-dahlgren@regionstockholm.se, HannaJoseffsonDahlgren
Publicerat 2023-01-02
Sista ansökningsdag 2023-02-14
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb