Serviceförvaltningen, Ledning och utveckling

Varje dag, dygnet runt, erbjuder Region Stockholm en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och en kollektivtrafik i världsklass. Ansvaret omfattar också regional utveckling i länet och bidrar till kulturlivet. 

Serviceförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för att utveckla och modernisera regionens stödverksamhet. Förvaltningen levererar kontinuerligt IT-tjänster och administrativt stöd till samhällsviktiga verksamheter inom vård, kollektivtrafik och regional utveckling. Vårt arbete ska leda till minskad administration och att kärnverksamheten kan fokusera ännu mer på patienter och resenärer. Vi söker nu ett antal chefer som vill vara med om att forma en modern och professionell serviceorganisation. 

Om tjänsten 

Serviceförvaltningen förtydligar i en aktuell verksamhetsförändring ansvaret för styrningsfrågor och renodlar ansvaret för förvaltningens stabsfunktioner. Genom att fokusera ledningsstaben på kundrelationer, ekonomi, hållbarhet och tjänsteleverans ska leveransförmågan och regelefterlevnad ökas samtidigt som en hög effektivitet i arbetet upprätthålls. I samband med genomförandet av förändringen söker förvaltningen en ny chef för ledningsstaben.  

Som chef för ledningsstaben har du en betydelsefull roll i att stödja förvaltningschefen i ledning, styrning och uppföljning av serviceförvaltningens verksamhet. Staben ansvarar för förvaltningens övergripande ekonomi- och ledningsprocesser, såsom verksamhetsplanering, -uppföljning och intern kontroll. Staben ansvarar också för tjänsteutbud, kundrelationer och övergripande leveransuppföljning i förhållande till övriga förvaltningen. Ledningsstaben bistår också förvaltningschefen i rapportering till nämnden och regionledningen. Staben har både en styrande/samordnande roll samt en stödjande roll i förhållande till övriga delar av serviceförvaltningen.  

Region Stockholm vill vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och det är därför viktigt att du som avdelningschef tillsammans med medarbetare fortsätter att utveckla arbetssätten och levandegör en kultur som bidrar till en god arbetsmiljö med hög kund- och verksamhetsnytta. 

Du har 2 direktrapporterande enhetschefer som utgör din ledningsgrupp och totalt på avdelningen arbetar cirka 20 medarbetare. Du ingår i serviceförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen. Avdelningens enheter är ekonomi- och verksamhetsstöd respektive marknad och affärsutveckling.  

Dina arbetsuppgifter i huvudsak 

Som chef för ledningsstaben ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas bidra till utveckling av verksamheten i alla dess delar. Du kommer bistå förvaltningschefen i planering av förvaltningens- och ledningens arbete, och samtidigt ansvara för att skapa en effektiv ledningsfunktion som svarar mot såväl kunders som övriga avdelningars behov av planering, framdrift och uppföljningsdata. Du behöver förstå affären i dess helhet och ansvarar tillsammans med förvaltningens ledning för att förvaltningen har en övergripande och sammanhållen vision och riktning.  

Du verkar för ett gott samarbete, hög transparens och kvalitativ service till övriga nämnder och bolag. Ditt ledarskap kännetecknas av en vilja att involvera och delegera, och du ser din roll som chef ur ett empowerment perspektiv där chefens roll är att möjliggöra för andra att prestera, inte minst genom att aktivt coacha, stödja, samordna och undanröja hinder vid behov.  

I rollen ingår att själv och genom avdelningens personal: 

 • Ta ett övergripande ansvar för kundrelationer, hållbarhet, ekonomi och tjänsteutbud. 
 • Uppföljning av kunders förväntningar, givna löften och utförda leveranser. 
 • Framtagande och utveckling av nyckeltal för att följa upp förvaltningens effektivitet 
 • Ekonomisk redovisning, ekonomistyrning, redovisning, likviditetsplanering, rapportering och revision
 • Hantera frågor som rör långsiktig finansiering och prissättning
 • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys för att ta fram förutsättningar för förvaltningens planering 
 • Utveckla, effektivisera och följa upp förvaltningens processer för ledning, styrning och kundrelationer
 • Ingå i ledningsgrupp och aktivt bidra till utveckling, kontroll och effektivisering av ledningsarbetet
 • Arbeta med ständiga förbättringar inom avdelningen och dess ansvarsområde

Vem är du?  

Du har erfarenhet av minst ett och gärna flera av avdelningens ansvarsområden, dvs key account management, ekonomisk planering och uppföljning, utveckling av tjänsteutbud och prissättning i en tjänstebaserad och intäktsfinansierad tjänsteproducerande organisation. Du har erfarenhet av att verka i ledningsfunktioner inom i en större myndighet eller kommun, eller i en större organisation inom privat sektor, där samordning mellan olika beslutsnivåer och affärsområden är en central del av arbetet. För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av chefskap och ledarskap på motsvarande nivå, samt av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete på ledningsnivå. Kunskap om offentlig upphandling, redovisning, lön eller produktion av IT-tjänster är meriterande.  

Du har relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper på annat sätt. Därtill har du ett flexibelt förhållningssätt med tidigare arbetslivserfarenhet i föränderliga miljöer.  

Ansökan och kontakt 

För att lyckas i rollen behöver du vara autentisk, modig och prestigelös samt ha en förmåga att snabbt anpassa dig till förändringar. Som ledare strävar du efter att skapa förändring som sätter sig i strukturen och skapar förutsättningar för genomförandekraft. Du skapar en tillitsbaserad organisation genom att bygga en trygg arbetsmiljö och effektiva team. Du leder med en väl avvägd kombination av affärsmässighet och struktur. 

Vidare är du en stark visionär och har en hög kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har en social förmåga, är empatisk och en stark vilja av att samarbeta på olika plan; både internt och externt. Du har en stark känsla för vad som krävs i dialogen med kunder för att de ska känna sig hörda och tagna på allvar.  

Du är en kulturbyggare och agerar utifrån organisationens värdegrund; samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens. Du arbetar för en hållbar utveckling och säkerställer att organisationen tar vara på mångfald. 

Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt. För en komplett ansökan ser vi gärna att du bifogar ditt CV och introduktionsbrev. När du ansöker kommer du att få besvara några frågor. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Schildt, 08-123 181 10.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/10187
Kontakt
 • Stefan Schildt, 08-12318110
Facklig företrädare
 • Mona Ternelius, SACO, 08-12317830
 • Anne-Lie Vestlund, Vision, 08-12314280
 • Carina Lenngren, Kommunal , 0727070200
Publicerat 2023-03-29
Sista ansökningsdag 2023-04-16

Tillbaka till lediga jobb