Södersjukhuset AB, Kirurgi, ÖGI-kirurgi

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även en av Sveriges största förlossningskliniker med omkring 7000 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4800 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Vår vision; Sveriges ledande akutsjukhus.

Beskrivning av tjänsten

Verksamhetsområde Kirurgi på Södersjukhuset är en av Sveriges största kirurgiska kliniker sett till antalet patienter. Varje år passerar cirka 10 000 inneliggande patienter kliniken, dels via vår elektiva verksamhet och dels i vårt akuta flöde.

På Övre Gastro- och Bukväggssektionen opererar vi elektivt framför allt benigna tillstånd i övre magtarmkanal och bukvägg, med 10 operationssalar per vecka för planerad kirurgi. Gallkirurgi och bråckkirurgi är en stor del av verksamheten. Vi har en välfungerande verksamhet med avancerad endoskopisk kirurgi, exempelvis ercp, spyglass och endoskopiskt ultraljud, med ett endoskopiskt centrum som är i expansionsfas. Vi opererar även obesitas och diafragmabåck, samt en del blandade övre gastrointestinala ingrepp av lägre volym, såsom splenektomier. Vi är involverade i det nationella högspecialiserade uppdraget för endometrioskirurgi där vi ansvarar för operation av bukväggsendometrios. Vi har nyligen fått en ny xi-robot som vår sektion använder två operationsdagar per vecka, främst för bukväggskirurgi men även för en del kirurgi i övre delen av buken.

Därutöver är vi inblandade i en stor andel av klinikens akuta operationsverksamhet. På vår klinik opereras drygt 2000 patienter per år akut, många av dessa med sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanal eller bukvägg. Vi vårdar varje år ett antal patienter med svår nekrotiserande pankreatit enligt step-up princip med lång erfarenhet av endoskopiska nekrosektomier.

Vår sektion ansvarar för 24 slutenvårdplatser, samt för våra inneliggande elektiva patienter som oftast vårdas på vår elektiva kirurgiska kortvårdsavdelning. Därutöver bedriver vi verksamhet på dagvården, på endoskopiskt centrum, på kirurgmottagningen och på operationsavdelningen. Vi är i dagsläget tre heltidsanställda överläkare inklusive sektionschef, några på deltid, två biträdande överläkare och fyra specialister.

På kliniken finns förutom vår sektion även en akut- och traumasektion samt sektioner för kolorektalkirugi, bröstkirurgi och kärlkirurgi.

Grundläggande krav

Har flera års erfarenhet av övre gastrointestinal kirurgi och gärna även laparoskopisk bukväggskirurgi

Har erfarenhet av bakjour

Kan bidra som senior handledare åt våra specialister under utveckling. Vi ser helst att du är senior obesitaskirurg.

Det är förutom ovanstående viktigt att du är en person som har förmåga att skapa goda relationer med dina kollegor, samt att du har intresse för undervisning.

Meriterande

Intresse för forskning och verksamhetsutveckling.

Vi erbjuder

Tjänsten är en tillsvidareanställning som överläkare. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Övrig information: Södersjukhuset genomför registerkontroll före beslut om anställning.

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande sektionschef Emma Sverdén emma.sverden@regionstockholm.se

Skicka in din ansökan med CV och gärna ett personligt brev så snart som möjligt.

Facklig representant: specialistläkare Åsa Edergren tel. 08-616 10 00 (vx).

LUS-information:

Följande bestyrkta handlingar skickas in i pappersform i ett exemplar. Se adress längst ned.

  • Meritförteckning för läkare (blankett finns för utskrift på www.sodersjukhuset.se. Läkare på Sös | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)
  • Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen (vidimeras av två personer)
  • Ev. bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
  • Publikationsförteckning

Ansökan med ovan nämnda dokument ska vara inkommen till följande adress: Tomas Karlsson HR Partner Södersjukhuset, 118 83 Stockholm, mailadress: tomas.p.karlsson@regionstockholm.se

Märk ansökan ref nr: KIR 2022/ÖVERLÄKARE sista ansökningsdag 2023-02-19

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/8968
Kontakt
  • Emma Sverdén, 08-12363697
Facklig företrädare
  • Åsa Edergren, Läkarföreningen, 08-12361000
Publicerat 2022-12-19
Sista ansökningsdag 2023-02-19
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb