Stockholmsregionen växer kraftigt – och allt fler pendlar till, från och inom länet. Snabb tillväxt och ökade krav från resenärer ställer krav på mer och attraktivare kollektivtrafik. Den växande regionen innebär också utmaningar för framkomlighet i vägnät och belastningar på miljö och klimat.

När regioner växer och trängseln ökar i väg- och gatunät påverkas busstrafiken, som går allt långsammare. Ett hållbart transportsystem ställer krav på ökad prioritering av kollektivtrafiken i gaturummet, samtidigt som samhällsplaneringen omfattar många olika funktioner som ska rymmas tillsammans med kollektivtrafiken i gaturummet.

Bakgrund

Förbättrad infrastruktur för busstrafiken medför en bättre framkomlighet och ökad punktlighet för busstrafiken och därmed ökad konkurrensfördel för kollektivtrafiken gentemot biltrafiken.

För att gynna framkomligheten för busstrafik på gator och vägar behöver trafikplanerare och vägprojektörer riktlinjer som gäller gaturum och infrastruktur för busstrafiken.

I Sverige används flera olika riktlinjer/handböcker som referenser för utformning av bussens infrastruktur. VGU (Krav, Råd och Guide) vägar och gators utformning är Trafikverkets regler som används vid all projektering av statliga vägar.

Vissa regioner har egna riktlinjer gällande infrastruktur för busstrafik som kan finnas i olika former. Region Stockholm, trafikförvaltningen har RiGata- Buss (Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik). Några kommuner har egna tekniska handböcker som stödjer utformningen av infrastruktur för kollektivtrafik.

För att kunna förstå behovet och användningen av dessa riktlinjer/handböcker finns ett behov av att kartlägga och jämföra dem för att dra slutsatser, analyser och utveckla riktlinjerna.

Syfte

Inom ramen för ex-jobbet blir din/er uppgift:

Kartläggning av riktlinjer/handböcker och andra referenser som används för planering och projektering av infrastruktur för busstrafiken.

Sammanställning och jämförelse mellan dessa referenser. Vad är gemensamt, vad skiljer dem och vad saknas.

Metod och genomförande

Litteraturstudie av riktlinjer/handböcker och andra referenser som används för planering och projektering av infrastruktur för busstrafiken.

Intervju med ett urval av sakkunniga på Trafikverket, regioner, kommuner och hos konsulter.

Kartläggning och klassificering av dessa riktlinjer/handböcker i Sverige samt jämförelse mellan dessa referenser.

Utbildning

Ingenjör med trafikteknisk inriktning, samhällsplanering med transportinriktning, lantmäteri eller annan teknisk utbildning relaterad till transport.

Har gått Kollektivtrafikkurs eller har motsvarande kunskap.

Kompetens

Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Period och omfattning

Vårtermin 2023. Föredras två 15 hp kandidater.

Handledare

Senior Framkomlighetsstrateg Azhar Al-Mudhaffar, avdelning Strategisk utveckling, planeringssektionen

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kring exjobbet kontakta handledare Azhar Al-Mudhaffar azhar.al-mudhaffar@regionstockholm.se.
Om du har övriga frågor vänligen kontakta student@sl.se.

Ansökan
Alla exjobb på trafikförvaltningen ligger publicerade på sll.se/arbeta-inom-kollektivtrafiken samt på KTH:s exjobbsportal. Ansökan sker via vårt rekryteringssystem, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.

Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är den 2023-01-31. Vi ser fram emot din ansökan!

Var finns vi?

Trafikförvaltningens lokaler finns på Kungsholmen i Stockholm, Lindhagensgatan 100.

Om oss

Enligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag – den gemensamma resan.  

Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida www.regionstockholm.se/tfjobb. Du hittar oss också på Linkedin.

Nyckelord: Riktlinjer, Handböcker, Infrastruktur, Busstrafik, Framkomlighet, Utformning, Trafikteknik

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde vårtermin 2023
Löneform -
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/8334
Publicerat 2023-01-10
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb