Är du intresserad av intensiv behandling av barn och ungdomar med komplex psykiatrisk problematik? Vill du verkligen få lära känna och följa dina patienter i deras utveckling? Kom och jobba på vår enhet!  

Tiden är en viktig faktor för våra patienter. Därför är vårt uppdrag att snarast möjligt genomföra bedömning och behandling vid tidiga tecken på symtom inom psykos- eller bipolärspektrum. Patienternas och familjernas egna önskemål för återhämtning och tillvaron ska återspeglas i våra behandlingsmål, till skillnad från ett snävt fokus på enbart remission.

Vi har hela länet som upptagningsområde och vill vara lättillgängliga – hellre hembesök eller besök under inläggning än uteblivna besök. Till oss kommer också frågeställningar som till exempel ECT eller farmakologiska behandlingar av katatoni. Vi har i regel behandlingsansvaret för samtliga patienter med litium inom BUP oavsett diagnos. Inom vårt uppdrag ryms dessutom både metodutveckling och att hålla sig à jour med nya rön, inte minst genom att uppdatera vår gemensamma kunskapsbas för behandling av barn och unga utifrån nationella vård- och insatsprogram. Enheten medverkar bland annat i SFBUPs nätverk för psykosmottagningar inom Sverige med spännande möten varje höst.

Arbetet bedrivs i öppenvård efter remiss. Ungefär var tredje ny patient kommer via heldygnsvården som därmed är en viktig samarbetspartner vid nyinsjuknande. Förutom överläkare finns här även sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut och två medicinska sekreterare. Vi håller till vid Globen i nyrenoverade lokaler tillsammans med två mellanvårdsenheter.

Sedan drygt ett år ingår enheten i den nya Sektion intensiv öppenvård som dessutom består av en dagvårdsenhet, fyra mellanvårdsenheter, en traumaenhet samt ett DBT-team. Sektionen ska förbättra vården vid komplex psykiatrisk problematik hos patienter med behov av intensiva behandlingsupplägg som sällan ryms inom sedvanlig öppenvård. Det kan röra sig om patienter med neuropsykiatriska funktionshinder, svåra beteendestörningar och samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser. Vi ska anamma och utveckla metoder för att gemensamt och tidigt främja ökad funktionsnivå, livskvalitet och autonomi oavsett faktorer som diagnos eller vilken mottagning patienten är inskriven på. Innehåll och intensitet ska snabbt anpassas till förbättringar och försämringar.

Arbetsbeskrivning

Som specialistläkare hos oss utför du högspecialiserade farmakologiska behandlingsinsatser med ett pedagogiskt och terapeutiskt förhållningssätt enligt en skräddarsydd vårdplan i överenskommelse med patient och team. Du står för de essentiella läkarspecifika delarna av bedömningar och diagnostik vid både intake och uppföljningar tillsammans med övriga professioner, likväl som för psykopedagogiska interventioner vid behov. Varje patient har en erfaren patientansvarig specialistsjuksköterska knuten till sig som du samarbetar tätt med. Dina närmaste kollegor är erfarna, vissa även disputerade inom fältet, och det är nära till erfarna specialistläkare inom sektionen.

Välkommen till ett roligt, stimulerande och kreativt arbete i en trevlig arbetsgrupp som både följer evidens och kan uppfinna hjulet när det behövs. Enheten och sektionen är unik i sitt slag och vi vill gärna skapa utrymme för god, kliniknära forskning och metodutveckling med plats för egna idéer.

 

Kvalifikationer

Specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, med intresse för intensiva insatser vid komplex psykiatrisk problematik, evidensbaserade metoder och utvecklingsfrågor. Med rätt profil kan även specialist inom psykiatri vara passande, till exempel med erfarenhet av arbete med nyinsjuknande hos unga vuxna.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och prestigelöshet likväl som självständighet och professionell integritet i teamarbetet. Du är nyfiken och vill både lära in och lära ut. Du förmedlar genuinitet och empati och bemöter andra som kompetenta jämlikar. Du är intresserad av att utvärdera och förbättra både övergripande verksamhet och egna metoder. Du ser handledning av dina framtida specialistläkarkollegor som en självklar del av arbetet.

Vi erbjuder

BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).

Övrig information

Intervjuer kan komma att ske löpande.

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Om oss  

BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5682
Kontakt
  • Rikard Blomdahl, enhetschef, rikard.blomdahl@regionstockholm.se.
  • Karin Collste, överläkare, karin.collste@regionsstockholm.se.
  • Camilla Hallek, överläkare/MLA, camilla.hallek@regionsstockholm.se.
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, Mikael Hedberg, mikael.hedberg@regionstockholm.se. 
Publicerat 2022-08-05
Sista ansökningsdag 2022-08-27
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb