Specialistbarnmorska på Södertälje sjukhus:  

Vi är Stockholms minsta förlossningsklinik, och enligt många familjer som föder hos oss är vi dessutom den tryggaste och mest personliga kliniken. På BB Södertälje är öppenvård, förlossning och eftervård en sammanhållen enhet där varje födandes unika resurser och behov står i fokus. Det skapar en lugn och trygg miljö för familjen och en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö.  

Vi har ett varmt och tillåtande arbetsklimat där en hjälpande hand aldrig är långt borta. Hos oss är ensam inte stark. Vi delar generöst med oss av våra kunskaper och erfarenheter och är nyfikna på andras. Här får du växa och använda din fulla kapacitet. 

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet på BB Södertälje? Vill du få möjlighet att fördjupa dig i ett område du brinner särskilt för? Nu tillsätter vi 1 specialistbarnmorsketjänst inom följande områden:

Vårdutveckling – övergripande samordningsansvar för de utvecklingsprojekt och –processer som pågår inom BB Södertälje. Som en del av styrgrupp obstetrik identifiera och prioritera fokusområden för övriga specialitetsbarnmorskors ansvarsområden. Delta i nätverk med kvalitets- och vårdutvecklare inom förlossningsvården i Region Stockholm.

Din arbetsuppgifter som spec barnmorska:

Du kommer kontinuerligt arbeta med förbättringar för att upprätthålla en säker vård av god kvalitet. Du kommer att utveckla vård och omvårdnad både teoretiskt och praktiskt med ökad användning av vetenskapligt underlag. Vidare kommer du att systematiskt utvärdera och följa upp genomförda förbättringsarbete, likaledes dokumentera och återrapportera resultat från kvalitetsregister. Du kommer även att samverka med tvärprofessionell team och sjukhusövergripande nätverk med syfte att optimera utbyte av information och kunskap.

I dina arbetsuppgifter ingår även att analysera komplexa behov utifrån ett personcentrerat arbetssätt samt stödja den pedagogiska utvecklingen och vägleda kollegor och studenter inom ditt ansvarsområde.

Styrgrupp obstetrik ansvarar för prioritering av fokusområden inom specialitetsbarnmorskornas respektive ansvarsområde. Minst 1g/termin deltar specialistbarnmorskan i styrgrupp obstetrik för avstämning och planering av fokusområden. 

Tjänsten innebär 20% administrativt arbete som schemaläggs i överenskommelse med närmaste chef. Resterande arbetstid förläggs som kliniskt arbete i 24/7-schema. Helgtjänstgöring ingår i samma utsträckning som för övriga barnmorskor i 24/7-verksamheten (i dagsläget motsvarande ett helgpass i veckan. Andra överenskommelser om schemaläggning kan ske utifrån verksamhetens behov.

Dina personliga egenskaper:  

Som person är du strukturerad, pedagogisk och en god inspiratör. Du skapar engagemang i arbetsgruppen genom delaktighet och ett kontinuerligt lärande.  Du har lätt för att skapa och bibehålla interprofessionella relationer och är lyhörd i ditt sätt. Du är en god kommunikatör i svenska språket, skriftligt såväl som muntligt. Vidare har du en god förmåga att växla mellan självständigt arbete och arbete i team, allt efter verksamhetens behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du har ett genuint intresse för att utveckla vården. Alltid med patienten i fokus.

Dina kvalifikationer:

För att söka specialistbarnmorsketjänst behöver du ha varit anställd minst 6 månader inom BB Södertälje

Att vara specialistbarnmorska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

FORMELL KOMPETENS:

Någon av nedanstående:

 • Legitimerad barnmorska med magisterexamen
 • Legitimerad barnmorska med motsvarande kompetens

Samt:

 • Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 5 år)
 • Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng)

REELL KOMPETENS:

Evidensbaserad vård

 • Ansvara för utveckling av vården utifrån barnmorskans kompetensområde[MH3] samt utveckla metoder för utvärdering.
 • Tillämpa och utvärdera bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i omvårdnad.
 • Systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur.

Personcentrerad vård

 • Leda den övergripande utvecklingen inom sitt ansvarsområde för att tillgodose gravida/födande/familjers och närståendes behov, önskemål och förväntningar i partnerskap med den gravida/födande/familjen och närstående.
 • Fördjupat ansvar att utveckla metoder för att stödja den gravida/födande/familjen och närståendes förmåga till delaktighet och självbestämmande i vård och behandling.
 • Fördjupat ansvar att leda utvecklingen av pedagogiska samtal och patientundervisningen.

Samverkan i team

 • Planera, konsultera och samverka med andra aktörer eller professioner för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan i syfte att förbättra vården
 • Främja kontinuitet och skapa dialog för gemensamt lärande
 • Delta i interprofessionellt samarbete inom och mellan olika kliniska verksamheter

Ytterligare information finns på:

Www.regionstockholm.se

Sök: Kompetensstege Barnmorska

Anställningsform:  

Tillsvidareanställning som barnmorska. Heltid. Tjänstgöring dag, kväll, natt.

Om Södertälje sjukhus:

Södertälje sjukhus ligger centralt i Södertälje med mycket goda kommunikationer med pendeltåg och buss. Här finns goda karriärmöjligheter och en kultur som ger dig möjlighet att påverka på riktigt. Vi är stolta över att vara det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar, närvarande chefer och goda anställnings förmåner. Det är viktigt att alla som arbetar här mår bra och därför erbjuder vi även friskvårdsbidrag och tillgång till både friskvårdskonsult och träningslokaler. 

Vår vision:

Ditt sjukhus genom livet. Södertälje sjukhus är ett kombinerat akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård och närsjukhus med geriatrik, palliativ vård och ASIH, inom Region Stockholm. Här finns en trygg, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård. Våra 1 300 medarbetare uppmuntras till samarbeten mellan verksamhetsområden och kunskapsutbyten. Som anställd får du tillgång till unik kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Tillsammans tar vi Stockholm framåt.

 

Välkommen med din ansökan! För att din ansökan ska vara komplett bifoga både personligt brev och CV. 

Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets-  och sekretesslagen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5265
Kontakt
 • Maria Hedström, 08-12324250
Facklig företrädare
 • Nås via växeln, 0812324000
Publicerat 2022-07-11
Sista ansökningsdag 2022-08-14

Tillbaka till lediga jobb