Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vi söker sektionschef till patientflödet för barnnjursjukdomar   

Om oss
Medicinska enheten Högspecialiserad Barnmedicin 1 (HBM1) är en av sex medicinska enheter vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. I HBM1 ingår sektionerna barnonkologi, barngastroenterologi/hepatologi/nutrition, barnnjursjukdomar samt barnhematologi/immunologi/HCT.  

Sektionen för barnnjurmedicin bedriver högspecialiserad njursjukvård och är ett av Nordens största centrum för barnnefrologi. Barn med akuta och kroniska njursjukdomar utreds och behandlas vid enheten. Peritoneal- och hemodialys samt transplantation ges vid njursvikt.

Sektionen har ett stort regionvårdsuppdrag med egen regionbakjourslinje för de svårt njursjuka barnen. 

Patienterna kommer från såväl Stockholmsregionen som från andra regioner i Sverige.   

Om tjänsten

Som sektionschef ansvarar och utvecklar du, tillsammans med de diagnosansvariga läkarna, omvårdnadschefer och teamet, alla delar av vård, forskning, utveckling, utbildning och innovation. Du kommer samarbeta tätt med omvårdnadscheferna för öppenvård och slutenvård samt med barnurologi för att utveckla vården kring de gemensamma patienterna. Ett omfattande samarbete bedrivs med andra specialiserade och högspecialiserade sektioner inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt andra medicinska enheter såsom transplantationskirurgi och vuxennjurmedicin. 

Verksamhet är förlagd till Huddinge med slutenvården på Barnregionvårdsavdelningen (BRA) och öppenvården på Barnregiondagvården K88 och på den gemensamma barnmottagningen Albatross.

Sektionen bedriver aktivt forsknings- och utvecklingsarbete inom nefrologiska området, framförallt knutet till CLINTEC vid Karolinska Institutet. Vi deltar i nationella nätverk för klinik och forskning om njursjukdomar och ett EU-initierat nätverk för sällsynta njursjukdomar.

Patientunderlag ökar i takt med befolkningsökning i regionen och hos våra utomlänspartners. Vi fokuserar i enlighet med vårt uppdrag på den högspecialiserade vården och att skapa mer resurser för forskning, utveckling och utbildning inom ämnesområdet.
 
Du skall utveckla, leda, planera och följa upp verksamheten inom barnnjurmedicin. Du har personalansvar för läkarna inom sektionen och ansvarar för kvalitet, produktion, forskning, utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen för HBM1.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

 Anställning som sektionschef kombineras med klinisk tjänstgöring och/eller forskning.

Vi söker

Vi söker dig som har god organisationsförmåga, tydliga ledaregenskaper, vågar pröva nytt, kan vara entusiasmerande och har förmåga till gott samarbete. 

Kvalifikationer
Krav: Specialistbevis i Barnmedicin med kunskap inom området njursjukdomar

Meriterande: Erfarenhet av medicinskt ansvarsområde, förbättringsarbete, chef- eller ledarskap, patientsäkerhetsarbete är meriterande. Vetenskaplig erfarenhet på forskarstuderandenivå eller högre och erfarenhet av undervisning är meriterande. 

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5052
Kontakt
  • Nina Perrin, 08-12387313
Facklig företrädare
  • Thomas Casswall, Läkarföreningen, thomas.casswall@regionstockholm.se
  • Charlotte Weiner, Vårdförbundet, charlotte.weiner@regionstockholm.se
  • Jonna Salmelin, Vårdförbundet, jonna.salmelin@regionstockholm.se
  • Helen Höglund, Kommunal, helen.hoglund@regionstockholm.se
Publicerat 2022-06-28
Sista ansökningsdag 2022-08-29
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb