Karolinska Universitetssjukhuset

Om oss
Medicinska enheten för Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi inom Karolinska Solna och Huddinge har ett högspecialiserat vårduppdrag inom Region Stockholm och är även mottagare av patienter från andra delar av Sverige. Vi ansvarar för trauma- och akutkirurgi.

Det akutkirurgiska arbetet omfattar patientgrupper med akut buksmärta, gastrointestinal blödning och trauma. Vi bemannar akut- och traumakirurgiska konsult- och jourlinjer och handlägger patienter på akutmottagningarna, på akut- och traumakirurgiska avdelningar samt som konsulter vid akutkirurgiska frågor på inneliggande patienter.

Inom sektionen har vi ett stort utbildningsuppdrag och vi handleder studenter, AT- läkare samt ST-läkare i den kliniska vardagen. Dessutom engageras vi i nationella kurser.

Vi erbjuder
En tjänst som specialistläkare inom vår sektion för akut- och traumakirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vi har en varierande och intressant akut- och traumakirurgisk verksamhet och arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbetssätt och skapa trivsel i ett utpräglat teambaserat arbete. Allt för att nå ett bra resultat för våra patienter.
Just nu har vi ett speciellt fokus på utvecklandet av akut ERP, Enhanced Recovery Programme.

Handledning och undervisning av studenter, sjukvårdspersonal och läkare ingår i arbetet. Vi arbetar i moderna enheter med ny operationsavdelning och akutkirurgiska avdelningar.

Inom enheten finns möjligheter till forskning och fördjupning.

Om tjänsten
Vi utlyser en tjänst inom akut- och traumakirurgi med placering framför allt i Huddinge, en del av Medicinsk enhet 2 (ME2) inom Akut och Reparativ Medicin (Tema-ARM).
Sektionen är i en stark uppbyggnadsfas och därför i behov av specialistläkare med intresse samt vilja att satsa på en framtid inom området med speciellt fokus på arbete med akut ERP.

Akutkirurgiska sektionens arbete omfattar rondning, akutkonsultationer, operations- och mottagningsverksamhet liksom jourverksamhet.

Vi söker
Vi söker dig som uppfattar att du har en utpräglad teamkänsla och har lätt att samarbeta. Vi ser även att du har ett intresse för forskning.

Kvalifikationskrav
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i Kirurgi

Meriterande: Godkänd specialisttentamen, dokumenterat intresse av utvecklingsarbete och erfarenhet av ERAS/ERP. Dessutom är dokumenterad erfarenhet av akutkirurgi och Traumatologi både på mindre och större sjukhus också meriterande.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20201031
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5000
Kontakt
  • Folke Hammarqvist, +46739869620
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen Mathilda Tivenius, mathilda.tivenius@regionstockholm.se
Publicerat 2022-07-20
Sista ansökningsdag 2022-08-12

Tillbaka till lediga jobb