Karolinska Universitetssjukhuset, Barn-PMI IVA och transport

ECMO Centrum som är en del av Barn PMI, är en enhet som tar emot nyfödda, barn och vuxna för behandling på IVA och ECMO. Patienter med lungsvikt behandlas med veno-venös ECMO och patienter med cirkulationssvikt/multi-organsvikt behandlas med veno-arteriell ECMO. Arbetet på avdelningen är ett högspecialiserat teamarbete med ett högt interprofessionellt kunskapsutbyte tillsammans med många medicinska specialiteter.

Vi har också ett välfungerande team som transporterar patienter mellan olika internationella centra även om huvuduppgiften är att transportera patienter till ECMO Centrum. Patienterna läggs på ECMO av vårt transportteam vid det remitterande sjukhuset för vidare transport till slutgiltig behandling hos oss. 

Vi erbjuder
Vi är en enhet som arbetar med vårt sjukhus som bas men med ett arbetsområde som spänner över stora geografiska områden då vi hämtar patienter från andra regioner och länder. Vi arbetar i tvärprofessionella team och tar tillvara allas kompetens med stöd av forskning, utveckling och undervisning för att säkra rutiner med patienterna i fokus.

Arbetet är på hög internationell nivå och vi är öppna för ytterligare forskning inom området.

Om tjänsten
Som anestesiläkare hos oss har du tillsammans med ditt team ett gemensamt ansvar för våra patienter, neo-barn, barn och vuxna, som undergår ECMO-behandling eller vårdas på IVA. Samarbetet i teamet är ytterst viktigt och centralt både för vår ECMO-vård men också för vår högspecialiserade intensivvård. 

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

Vi söker 
Du är en person som är trygg i dig själv och din yrkesroll och som anpassar dig till omgivningen och vår föränderliga vardag med bibehållet lugn. Du arbetar metodiskt och följer struktur och planering men är lösningsorienterad och kan omvärdera utifrån en uppkomna situationen. 

Du är lyhörd inför andras behov, känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt.

Kvalifikationer
Krav: Specialistbevis i Anestesi- och intensivvård.

Meriterande: Erfarenhet av barnanestesi- och intensivvård då enheten vårdar alla åldersgrupper. Tidigare erfarenhet av lung-ECMO och intensivvårdstransporter liksom ledarskaps- och administrativa erfarenheter eller utbildning är också meriterande.
Undervisnings- och handledarerfarenhet är önskvärt.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. 

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4662
Kontakt
  • Jonas Berner, jonas.berner@regionstockholm.se,08-1237724
Facklig företrädare
  • Anders Eriksson, Läkarföreningen, anders.b.eriksson@regionstockholm.se
Publicerat 2022-07-22
Sista ansökningsdag 2022-08-14

Tillbaka till lediga jobb