Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och Reparativ Medicin

Om verksamheten
Sektionen för Öronkirurgi är en del av Medicinsk Enhet ÖNH, Hörsel och Balans (ME ÖNH, HoB) som ingår i Tema Akut och Reparativ Medicin på Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamhetens innehåll är både elektiv och akut. ME ÖNH, HoB har störst verksamhet på Karolinska i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Rosenlunds sjukhus. ME ÖNH, HoB har fem sektioner som driver den medicinska utvecklingen inom respektive område.

Om tjänsten
Inom Sektionen för Öronkirurgi kommer du att ges bra möjligheter till fortsatt klinisk utveckling inom området. Vi förväntar oss att du redan har god erfarenhet av öronkirurgi och är självständig gällande planering, handläggning och uppföljning av flertalet av våra patienter. Du kommer att delta aktivt i sektionens alla verksamheter inom kirurgi, mottagningsverksamhet, fallkonferenser, röntgenronder samt i fortbildning tillsammans med övriga läkare i sektionen.

Som biträdande överläkare vid ett universitetssjukhus förväntas du medverka i undervisning, utveckling och forskning, samt bedriva eget forsknings- och utvecklingsarbete. Utöver de sektionsspecifika uppdragen kommer du att arbeta inom den Medicinska Enhetens allmänna uppdrag. Det allmänna uppdraget inkluderar jourtjänstgöring, avdelningstjänst samt konsultuppdrag på andra akutsjukhus i Stockholm samt placeringar på övriga sektioner inom Karolinska där verksamheten deltar.

Undervisning av studenter genom föreläsningar, seminarier och demonstrationer, ibland som amanuens och kurschef för de kurser verksamheten ger, ingår också i tjänsten. Vi arbetar i enlighet med Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och förväntar oss att även du står för dessa värderingar.

Vi söker
Vi söker dig som vill var med och utveckla den mest högspecialiserade vården i landet inom öronkirurgi och som vill delta i alla delar av sektionens uppdrag. Givetvis är du aktiv och intresserad av forskning och utbildning och är du inte redan disputerad bör du ha en plan för detta. Du ska kunna delta i hela jourverksamhetens samtliga pass och också kunna delta i alla våra utbildningsuppdrag.

Kvalifikationer
Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistbevis inom Öron-, Näs- och Halssjukdomar.
  • Forskningsaktivitet.

Meriterande:

  • Disputation.
  • Undervisningserfarenhet.
  • Bakjourskompetens.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3722
Kontakt
  • Henrik Smeds, 0702481035
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2022-05-11
Sista ansökningsdag 2022-06-03
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb