Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska

Vid Radiologi Huddinge och Solna bedriver vi högspecialiserad diagnostik och intervention/behandling inom buk-, thorax-, trauma-, och MSK-radiologi samt interventionell radiologi och ultraljud. Vi har ett omfattande akutuppdrag och 24Sju-verksamhet, med en allmän akutmottagning i Huddinge och intensivakutmottagning i Solna. Här bedrivs omfattande forskningsverksamhet med såväl kliniska studier initierade av remitterande enheter som egen metodologisk forskning. Radiologi Solna och Huddinge består av cirka 360 medarbetare, huvudsakligen läkare och omvårdnadspersonal.

Nu söker vi två sektionschefer till följande enheter:

 • Thoraxradiologi
 • MSK- radiologi

Om rollen 
Som radiolog hos oss arbetar du dels med granskningar av avancerade undersökningar inom respektive område, genomför punktioner och en stor del av arbetet innebär också deltagande i ronder och Multidisciplinära konferenser (MDK) i nära samarbete med våra remittenter. Inom respektive sektion bedrivs naturligtvis även ständig metodutveckling, undervisning och forskning.

I och med utlysning av dessa två sektionschefstjänster erbjuder vi dig en möjlighet att vara med och utveckla en radiologisk verksamhet med stark förankring i värdebaserad vård och med ett dynamiskt och drivande team som bas.

Som sektionschef ingår du i ME Radiologis Solna och Huddinges ledning och samverkar där med övriga chefer i strategiska ledningsfrågor som påverkar verksamhetens inriktning och ekonomi. Det kan omfatta investeringsärenden, övergripande strålsäkerhetsfrågor, patientsäkerhet, kvalitet, avvikelser, kompetensförsörjning och -utveckling samt FoU. Sektionschefer leder det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet, med mål att optimera vården för att skapa mesta möjliga värde för patienterna.

Sektionschefen är direkt underställd verksamhetschef och har ansvar för produktion, resultat och kvalitet inom sektionen samt att säkerställa att utbildning och forskning genomförs enligt vårt uppdrag. Sektionschef har personalansvar för de läkare som ingår i sektionen samt arbetsmiljörelaterade ärenden. Som stöd i arbetet finns funktionens HR-partner och controller.

Sektionschef förväntas arbeta hälften av sin tid som chef och hälften kliniskt. Hur fördelningen ser ut överenskommes med verksamhetschef.

I uppdraget ingår att delta vid bakjourslinje och samarbete med övriga sektionschefer för att upprätthålla jourkompetens bland medarbetare.

Vi ser det som en självklarhet att sökande delar våra värderingar: Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och inspireras av vår vision: Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Vi söker
Vi söker dig som är en driven, mogen ledare, skicklig att leda en verksamhet i ständig utveckling och förändring, med lyhördhet för patienters, verksamhetens och medarbetarnas behov. Du skapar en inspirerande och förtroendeingivande miljö för dina medarbetare genom att ge förutsättningar för professionell utveckling, att tillvarata och skapa gemensamt engagemang och att ansvara för sektionens resultat och utveckling.

För dig är det en självklarhet att se till helheten. Du tar dina strategiska och taktiska beslut utifrån patientens och verksamhetens bästa.

Du har ansvar för sektionens produktion, bemanning och ekonomiska resultat samt utbildning och forskning – vilket innebär att ditt arbete styrs av mål och resultat i prioriteringar och kvalitetstänk samt har långsiktigt perspektiv på utveckling, utbildning och forskning. Du behöver vara skicklig på att planera och agera samtidigt som du från tid till annan måste ha en god förmåga att ändra riktning när målen förändras.

Du är engagerad i att säkerställa att den senaste evidensbaserade vården tillämpas och har stort intresse för att förbättra vårdprocesser tillsamman med andra. Du står upp för yrkesetiska koder och visar samsyn och respekt i möten med medarbetare och patienter.

Kvalifikationer
Krav:

 • Legitimerad läkare med specialistbevis i Medicinsk Radiologi eller Bild- och Funktionsmedicin.
 • Minst tre års klinisk erfarenhet som specialistläkare inom det relevanta området.

Meriterande:

 • Erfarenhet av ledande befattningar och chefsuppdrag.
 • Forskning, disputation och annan akademisk utbildning är meriterande.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Varmt välkommen att ansöka!
Hälsningar Adel Shalabi, verksamhetschef Radiologi Karolinska.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Lön enligt avtal.
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3553
Kontakt
 • Verksamhetschef Adel Shalabi, 070-4926176
Facklig företrädare
 • Ulrika Ståhle, Läkarföreningen, ulrika.stahle@regionstockholm.se
 • Bodil Nielsen, Vision, 072-2542404,bodil.nielsen@regionstockholm.se
 • Mirja Räihä, Kommunal, 08-51775174,mirja.raiha@regionstockholm.se
 • Diego Aguilar, Vårdförbundet, 073-6478835,diego.aguilar@regionstockholm.se
 • Olof Jonmarker, Läkarföreningen, 076-3495078,olof.jonmarker@regionstockholm.se
 • Alena Cutuk, Vårdförbundet, 072-5991186,alena.cutuk@regionstockholm.se
Publicerat 2022-05-13
Sista ansökningsdag 2022-06-07
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb