Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, ME Övre buk

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med att utveckla Sektionen för Gastrointestinal onkologi inom Medicinsk enhet övre buk, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheten bedrivs sedan en tid på både Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna och präglas av spetskompetens inom området, såväl kliniskt som akademiskt.

Sektionen utför högspecialiserad vård av gastrointestinal cancer i upptagningsområde Stockholm-Gotland. Vi behandlar diagnoser inom kolorektal, anal, ventrikel, pankreas, lever samt gallvägar.

Vår enhet bedriver även ett omfattande forsknings-, undervisnings-, och utvecklingsarbete (FoUU). Vi leder och deltar i flera kliniska studier med omfattande och synnerligen aktiva nationella och internationella nätverk i tätt samarbete med Karolinska Institutet. Många av patienterna är aktuella för behandling inom ramen av kliniska studier då vi lägger stor vikt vid terapiutveckling inom samtliga diagnoser. Karolinska Universitetssjukhusets tredelade uppdrag; vård, forskning och utbildning innebär att vi handleder studenter och främjar forskning.

Verksamheten omfattar medicinsk behandlingsavdelning, akut bedömningsenhet, slutenvård samt öppenvård i Huddinge och Solna.

Vår högspecialiserade verksamhet är etablerad som ensamutförare i region Stockholm Gotland och är därmed en av Nordens största enheter inom området.

Om tjänsten
Anställningen är inom Sektionen för GI onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Tjänstgöring kommer att vara i Solna och Huddinge enligt överenskommelse. Anställningsformen är tillsvidare och på heltid, 40 timmar per vecka. Jourtjänstgöring ingår. Tillträde efter överenskommelse.

Vi söker
Vi söker en kollega som har vana att arbeta i team och multidisciplinärt. Samarbetsförmåga med olika personalkategorier är ett grundkrav liksom ett genuint intresse för gastrointestinal cancer. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där sjukhusets värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i onkologi och som har ett särskilt intresse för sektionens tumörsjukdomar.

Forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisningserfarenhet är meriterande.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/3438
Kontakt
  • Camilla Hultberg, 076-0501782
Facklig företrädare
  • Aleksandra Hedström, Läkarförbundet, aleksandra.hedström@regionstockholm.se
Publicerat 2022-04-28
Sista ansökningsdag 2022-06-10
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb