Barn Perioperativ medicin, Huddinge

Om oss
Barn-PMI utgör en av få specialiserade verksamheter för anestesi-, operation och intensivvård för barn i Sverige och har som uppdrag att bedriva sjukvård, forskning och undervisning på hög internationell nivå. Målet är att vara en Europaledande universitetsklinik genom att utgå ifrån patientnyttan, säkerhetsrutiner och tillvaratagande av allas kompetens. En central del av uppdraget är också att aktivt verka för och producera utveckling och innovation av högsta internationella kvalitet.

Ett stort antal av patienterna som vårdas på hos oss kommer från andra regioner/länder. Dessa svårt sjuka patienter hämtas på inremitterande sjukhus av Barn-PMI:s transportteam PETS (Pediatric Emergency Transport Service).

Om tjänsten
Vi söker medicinskt ledningsansvarig läkare till Perioperativ medicin Huddinge. Som medicinskt ledningsansvarig läkare periop Huddinge är ditt uppdrag att säkerställa att den perioperativa verksamheten är i takt med patientbehoven och att resurserna används effektivt. Vidare har du även ansvaret att styra verksamheten gällande utvecklings- och förbättringsaktiviteter både för att optimera vårdkedjan men också för att främja framdriften av dina medarbetares forskning och kompetensutveckling.

Du har ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team.

Du rapporterar till sektionschefen för Barn-PMI periop och ingår i verksamhetens ledningsgrupp.

Utöver detta ingår sedvanlig dagverksamhet samt jourarbete inom barnanestesi och barnintensivvård i arbetsuppgifterna. 

En viktig del i det dagliga arbetet förutom att bedriva avancerad sjukvård är att bedriva utbildning och forskning. Utbildning och kompetensutveckling kommer att ske inom ramen för funktion Barn-PMI.

Tjänstgöring kommer ske i Huddinge och Solna. 

Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. Uppdraget omfattar 25% tjänst som medicinskt ledningsansvarig läkare och övrig tid som kliniskt verksam läkare.

Vi söker
Till vårt team söker vi nu en ny kollega.

Som person har du mycket god samarbetsförmåga och teamkänsla då du kommer att ha nära kontakt med många olika verksamheter. Du har vidare god förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera saker samtidigt. Du trivs i en verksamhet där utveckling och förändring är naturliga delar. Du är lösningsinriktad och ser i första hand möjligheter och inte svårigheter. Vi förutsätter stort engagemang i och intresse för kliniskt arbete och forskning inom området.
Förmåga att organisera och strukturera arbetet är viktigt då arbetet varierar i omfång under året. Kreativitet är en stark tillgång liksom förmåga att facilitera lösningar.

Du besitter personlig mognad och vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra.

Dina personliga egenskaper är avgörande och stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Krav
Svensk läkarlegitimation med specialistbevis i Anestesi och intensivvård. 

Meriterande
Erfarenhet av kliniskt arbete inom barnintensivvård eller barnanestesi.

Erfarenhet av ledningsansvar inom barnintensivvård eller barnanestesi.

Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.
Egen forskning uppmuntras.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge och Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/2584
Kontakt
  • Titus Schlinzig, 08-51779833,titus.schlinzig@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, Johannes Jacks, johannes.jacks@regionstockholm.se
Publicerat 2022-03-29
Sista ansökningsdag 2022-05-20

Tillbaka till lediga jobb