Medicinsk Enhet Lung- och allergisjukdomar

Vi vill gärna att du som är specialist i lungmedicin blir en del av vårt multidisciplinära team där du bidrar till att forma framtiden för lungmedicin. Välkommen till en arbetsplats där din kompetens verkligen gör skillnad!

Vi erbjuder

Hos oss kan du förvänta dig en kreativ sjukhusmiljö och en omfattande undervisningsverksamhet och du kommer befinna dig i en miljö som ger dig möjlighet till både nationella och internationella kontakter. För dig med intresse finns mycket goda möjligheter till forskning och undervisning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande. 

Om tjänsten

Medicinsk Enhet (ME) Lung- och allergisjukdomar är en mycket framgångsrik- och växande lungmedicinsk enhet. Våra specialister har en stark allmän respiratorisk bakgrund med subspecialiteter inom interstiella lungsjukdomar, sarkoidos, pulmonell hypertension, svår KOL, svår Astma, bronkiaktasier, mastocytos och allergisjukdomar. Dessutom utreder och behandlar vi patienter med andningssvikt, hypoventilation och sömnapné.
 
Vi utreder och följer upp ett stort antal patienter inför- och efter lungtransplantation. Vi utreder och behandlar patienter med svår astma och svåra allergier inkluderande anafylaxier, insektsgift-, födoämne- och läkemedelsreaktioner samt patienter med mastocytos. 
 
Inom ME Lung- och allergisjukdomar finns även en interventionsenhet som består av två bronkoskopienheter, uppdelat mellan Huddinge och Solna. På bronkoskopienheten utförs en bred skara av lungmedicinska interventioner såsom bland annat pleuralacentes, thoraxdrän, pleur X, thorakoskopi, bronkospier i utredning och ibland i behandlingssyfte samt kryobiopsier, navigationsskopier samt Ebus.

Vi har nationell expertis inom LAM, interstitiella lungsjukdomar, mastocytos, sarkoidos samt astma. Här har vi starkt samarbete med övriga medicinska enheter på sjukhuset, såsom lungfysiologi och thoraxradiologi. Det bedrivs multidisciplinära konferenser för ILD, sarkoidos, PAH och astma. 

Vi söker nu en specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare med huvudsaklig placering i Huddinge. Du kommer att arbeta både inom vår slutenvård så väl som vår öppenvård samt utföra ingrepp på vår interventionsenhet. Utbildning är en viktig del av vårt dagliga arbete och du kommer att undervisa och handleda studenter och yngre kollegor. 

Jourtjänstgöring ingår i tjänsten. 

Vi söker dig som:

 • Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar och kommunicerar.
 • Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt
  vid att man lever upp till dessa.
 • Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.

Kvalifikationer

Krav:

 • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i lungmedicin.

Meriterande:

 • Erfarenhet av forskning
 • God akademisk kompetens, gärna disputerad
 • Erfarenhet av respiratorisk insufficiens  och ventilations frågor med kompetens för vidare akademiska och kliniska utveckling av den delen inom lungmedicin.
 • Erfarenhet av kronisk respiratorisk insufficiens och/eller interventioner.
 • Erfarenhet av arbete på vårdavdelning samt mottagningsarbete. 
 • Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3698
Kontakt
 • Ranjh Hamed, 070-4397928
Facklig företrädare
 • Sara Barsch, Läkarföreningen, sara.barsch@regionstockholm.se
Publicerat 2024-06-07
Sista ansökningsdag 2024-06-28

Tillbaka till lediga jobb