Rättskansliet, Säkerhet och Kris & katastrofmedicinsk beredskap

Vi söker nu rätt person för att fortsätta driva det utvecklingsarbete som pågår. Vi tror att du som person har ett strukturerat och självständigt arbetssätt där du driver och utvecklar ditt arbete framåt samt har förmåga att omvandla övergripande perspektiv i praktisk handling. Du både deltar i, och leder projektgrupper vilket ställer krav på att du känner dig bekväm i att styra och skapa framdrift.

Du erbjuds

 • En dynamisk och central roll inom enheten Säkerhet och kris & katastrofmedicinsk beredskap vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Möjlighet att planera och genomföra utbildningar och övningar för att stärka kris- och katastrofmedicinsk beredskap
 • Samverka med regionala samarbetspartners och relevanta myndigheter i viktiga beredskapsfrågor
 • Arbeta med att initiera och samordna teknisk infrastruktur knuten till sjukhusets ledningsplatser
 • Delta i relevanta konferenser och utbildningar inom det katastrofmedicinska området för kontinuerlig kompetensutveckling.

Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten

Vårdgivarens uppdrag katastrofmedicinsk beredskap regleras genom avtal med Region Stockholm, genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB). Med utgångspunkt från lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SFS 2017.30, SOSFS 2013:22) upprätthåller Karolinska Universitetssjukhuset sin beredskapsplanering vid särskild händelse. Vårdgivaren följer i sin planering den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen. 

Funktionen Beredskapssamordnare (BSO)

Sjukhusets lokala beredskapssamordnare ingår i enheten Säkerhet och kris & katastrofmedicinsk beredskap, som är en del av Rättskansliet. Här arbetar ytterligare beredskapssamordnare och handläggare med inriktning på civilt försvar.

I uppdraget ingår att:

 • Årligen revidera den sjukhusövergripande krisberedskapsplanen med tillhörande bilagor utifrån regionala styrdokument
 • Planera och genomföra utbildningar samt driva utbildningsfrågor
 • Genomföra och utvärdera övningar och utbildningar för att implementera den kris- och katastrofmedicinska beredskapen (uppstartsövningar, simuleringsövningar, ledningsövningar samt funktionsövningar med skademarkörer)
 • Vara delaktig i uppföljning av avtal och ekonomiska ramar
 • Driva utvärdering och uppföljning av sjukhusets förhöjda beredskapslägen
 • Vara sjukhusets kontaktperson för katastrofmedicinska frågor internt och externt
 • Samverka med regionala samarbetspartners och relevanta myndigheter samt delta i regionala samverkansmöten och utbildningsdagar
 • Initiera och samordna att teknisk infrastruktur knutna till ledningsplats fungerar
 • Delta i sjukhusets katastrofkommitté för krisberedskap
 • Arbeta sjukhusövergripande

Samverkan

 • Skapa nätverk och samverka med regionala och lokala beredskapssamordnare inom Region Stockholm och övriga regioner, samt övriga aktörer som Smittskydd Stockholm, Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt övriga blåljusmyndigheter
 • Vara aktiv inom kommunikation och omvärldsbevakning avseende kris- och katastrofmedicinsk beredskap för att möta förväntningar och krav från myndigheter, samhälle och nationella kunskapscentra
 • Delta i relevanta konferenser och utbildningar inom det katastrofmedicinska området
 • Samordna och sprida information om utbildningar och övningar till berörda
 • Samarbeta nära med funktionen civilt försvar

Vi söker dig som

 • Vara drivande, visa engagemang och en tydlig vilja att utveckla och förbättra processer 
 • Att kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål
 • Attityd och inställning som ligger i linje med arbetsuppgifterna
 • Ansvarsfull och strukturerad samt trygg i sin professionella roll
 • Kunna formulera sig väl i tal och skrift
 • Lösningsorienterad med ett flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgifternas utförande
 • Mycket god samarbetsförmåga och en god kommunikatör
 • Kunna representera Karolinska Universitetssjukhuset såväl internt som externt

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom akut-, anestesi eller intensivsjukvård, eller annan specialitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig med mångårig klinisk yrkeserfarenhet i specialistprofessionen
 • Stor kunskap om sjukvårdens behov av kris- och katastrofmedicinsk beredskap
 • Erfarenhet av att samverka såväl internt som externt (personer såväl som organisationer)
 • Katastrofmedicinsk utbildning
 • Erfarenhet som övningsledare i kombination med att ha skapat och genomfört utbildningar
 • Instruktör vid katastrofmedicinska utbildningar

Meriterande:

 • Deltagande i internationella insatser och tjänstgöring inom t ex Försvarsmakten
 • Projektledarutbildning och utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av prehospitalt arbete

Om rekryteringsprocessen

Fortlöpande urval tillämpas. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Övriga bilagor
- Personligt brev (där du motiverar varför just du vill ha tjänsten som beredskapssamordnare)
- Yrkeslegitimation 
- Bevis om specialistkompetens

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är en personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3384
Kontakt
 • Håkan Borgström, 072-4698538
Facklig företrädare
 • SACO, saco.karolinska.karolinska@regionstockholm.se
 • Vision, vision.karolinska@regionstockholm.se
 • Ledarna, ledarna.karolinska@regionstockholm.se
 • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
 • Kommunal, kommunal.karolinska@regionstockholm.se
 • Vårdförbundet, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-05-27
Sista ansökningsdag 2024-06-17

Tillbaka till lediga jobb