Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Barn, Högspecialiserad barnmedicin 1

Är du specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin med stort intresserad av njursjukvård? Vi söker en ny medarbetare som vill fokusera på högspecialiserad barnnjursjukvård och även delta i vår forskning och EU-nätverk för sällsynta njursjukdomar. Läs mer om oss här!

Vi erbjuder
Sektionen för barnnjurmedicin bedriver högspecialiserad njursjukvård och är ett av Nordens största centrum för barnnjurmedicin. Vi vill rekrytera nya medarbetare för framtidens barnnjursjukvård och söker nu en specialistläkare som vill vara med i denna utveckling.

Vi bedriver aktivt forsknings- och utvecklingsarbete inom njurmedicinska området, framförallt knutet till CLINTEC vid Karolinska Institutet. Vi deltar i nätverk för forskning om njursjukdomar och två EU-initierade nätverk för sällsynta njursjukdomar och barntransplantation.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om oss
Vi har ett omfattande utomlänsuppdrag, där vården bedrivs i samarbete med respektive hemregion. Patienter som behöver hemodialys och transplantation tas om hand i samarbete med vuxennjurmedicinska och transplantationskirurgiska verksamheterna. Peritonealdialys sköts inom verksamheten. Vi har ett nära samarbete med barnurologi och flera andra specialister inom och utom Karolinskas verksamhet.

Vårt patientunderlag ökar i takt med befolkningsökning i regionen och våra utomlänspartners. Vi fokuserar i enlighet med vårt uppdrag på den högspecialiserade vården och att skapa mer resurser för forskning, utveckling och utbildning inom ämnesområdet.

Om tjänsten
I tjänsten ingår kliniskt arbete inom slutenvård och öppenvård, delta i klinisk handledning av läkarstudenter och blivande barnläkare. Du som ej har full barnnjurmedicinsk kompetens kommer att utbildas enligt den subspecialistutbildning i pediatrisk nefrologi som vi utarbetat utifrån europeisk standard.

I tjänsten ingår också jourarbete inom barnakutverksamheten. Inom barnnjursektionen finns egen regionbakjourslinje som du efter subspecialisering kommer att delta i.

Vi söker
Vi söker dig som är specialist i barn- och ungdomsmedicin med intresse och viss erfarenhet av barn med njursjukdomar, inklusive transplanterade patienter.

Du har intresse och erfarenhet av forskning, kliniskt utvecklingsarbete och av undervisning.

Kvalifikationer
Krav: Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i Barn och Ungdomsmedicin/Pediatrik.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning krävs minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6013
Kontakt
  • Peter Barany, 073-6994730
Facklig företrädare
  • Thomas Casswall, Läkarförbundet, thomas.casswall@regionstockholm.se
Publicerat 2023-08-30
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb