Karolinska Universitetssjukhuset

Vi erbjuder
En utmanande anställning som ställer krav på dig att utvecklas och att du bidrar till att utveckla kollegor och verksamheten i sin helhet. Vår grund vilar på klinik, utbildning och forskning. En överläkartjänst där du deltar i ortopediskt trauma arbete på båda våra sjukhus, med inriktning på både övre och nedre extremitet, samt att få arbeta med avancerad akut och trauma verksamhet.

Om oss
Sektion Akut Ortopedi behandlar patienter med skador i rygg, bäcken och extremiteter, samt vissa svårare infektionstillstånd.

Primärt behandlas patienter, från Stockholmsregionen, med akuta och kroniska skador i rörelseapparaten. Vi behandlar även patienter med vissa skadetyper från Gotland, Västmanland och Södermanland och har som målsättning att leverera en ortopedisk traumaservice för samtliga nämnda regioner, samt vid behov även på riksplanet.

Vi har verksamhet på båda universitetssjukhusen (Huddinge och Solna), där Solnadelen ingår i navet för den multidisciplinära handläggningen av Stockholms högenergiskador. Huddingesidan kännetecknas mer av renodlad frakturbehandling i övre och nedre extremiteterna. Inom patientflödet finns följande patientgrupper: ryggfrakturer, bäckenfrakturer, extremitetsfrakturer, öppna frakturer och traumatiska amputationer samt nekrotiserande fasciit.

Vi söker nu en överläkare som ska fungera som mentor och bidra med kunskapsöverföring till yngre kollegor samt att utveckla den egna förmågan inom bäckenkirurgi.

Vi söker
För att trivas hos oss bör du vara en självgående och strukturerad lagspelare med gediget intresse för och stor kunskap inom vårt område.
Vi trivs tillsammans och har en god stämning i kollegiet och vår arbetsplats präglas av vårt uppdrag som universitetssjukhus – vård, forskning och utbildning.

Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad läkare med svenskt specialistbevis inom ortopedi och erfarenhet av arbete med ortopediskt trauma, på såväl nedre som övre extremitet. Erfarenhet av armbågskirurgi, inklusive protesförsörjning.

Meriterande
-Erfarenhet av handledning och undervisning av yngre kollegor.
- Engagerad i utbildning på internationell och nationell nivå inom ortopediskt trauma

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Om rekryteringsprocessen

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/20
Facklig företrädare
  • Läkarföreningen, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-02-03

Tillbaka till lediga jobb