Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska

Här kan du utvecklas både i din kliniska karriär och inom forskning samt undervisning, oavsett radiologisk subspecialisering. Vårt arbete präglas av omsorg om våra patienter, i gemenskap och med respekt för varandra på varje liten enhet. Vi arbetar för att tillsammans vara Karolinska!

Vi erbjuder

 • Möjligheten att arbeta på ett av världens bästa universitetssjukhus.
 • En radiologisk kompetensutveckling från basal till högspecialiserad universitetsnivå. Vår nära anknytning till Karolinska Institutet gör att forskning, undervisning och utbildning blir en naturlig del i vår verksamhet.
 • Möjlighet att arbeta med modern teknik och samt ha ett nära samarbete med kliniska specialiteter som ger vår gemensamma arbetsplats bra förutsättningar för både innovation och utveckling.

Självklart får du också ta del av de generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.

Om tjänsten
Vi söker en studierektor till ST-utbildning inom Radiologi. Uppdraget är kopplat till en tillsvidareanställning (grundanställning) som specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare inom lämpligt kliniskt område. Studierektorsuppdraget är ett ettårigt förordnande med möjlighet till förlängning.

Den kliniska tjänsten är en tillsvidareanställning men uppdraget som studierektor är tidsbegränsat till 1 år men med möjlighet till förlängning. Uppdraget som studierektor motsvarar 50% och kombineras med klinisk tjänstgöring (grundanställning) inom någon av våra Medicinska enheter.

Studierektorsuppdraget (50%)
Du kommer att ha din hemvist framför allt i Solna, men med ett stort övergripande och gemensamt ansvar för ST-utbildningen inom samtliga radiologiska medicinska enheter/sektioner inom Bild och Funktion/Medicinsk Diagnostik Karolinska oavsett site.

Vi följer Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:8 och 2021:8) och Karolinska Universitetssjukhusets riktlinjer för Studierektors uppdraget inom ST-utbildningen. Du ska verka för en ST-utbildning och ST-handledning av hög kvalitet i enlighet med dessa.

Som ST-studierektor inom Radiologi följer du och är delaktig i hela utbildningsprocessen av våra egna ST-läkare samt de som gör sin sidoutbildning hos oss. Detta innefattar planering, genomförande, uppföljning/utvärdering och utvecklingsarbete av ST-läkarnas utbildningstid.

I uppdraget ingår att jobba i team med vår andra studierektor samt ST-ansvariga för respektive subspecialitet (sektion). Studierektor ska även vara bidragande till att handledarna har rätt förutsättningar, utbildning och stödja dem i deras arbete. Studierektor är skyldig att hålla sig uppdaterad med eventuella förändringar i såväl centrala regelverk som lokala bestämmelser och förmedla detta vidare inom organisationen.

I uppdraget ingår även ett nära samarbete med ST-chefer och att vara en stödfunktion till verksamhetschefer.

ST-studierektorsuppdraget är likt forskningskompetens och klinisk kompetens meritgrundande vid tjänstetillsättning på Karolinska universitetssjukhuset.

Kliniska delen (50%):
Den kliniska delen av tjänsten utgörs av arbete inom någon av våra Medicinska Enheters radiologiska sektioner (exempelvis Barn-, Bröst-, Buk-, Neuro-, Muskuloskeletal-, Thorax-, Trauma-, eller Interventionell radiologi samt Nuklearmedicin) oavsett site.

Arbetsuppgifterna är de sedvanliga för specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare inom radiologi, dvs. granskning, rond- och konferensverksamhet samt i förekommande fall intervention och ultraljudsundersökning. I tjänsten ingår även jourtjänstgöring. Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Läkarna är organiserade i sektioner med en sektionschef som närmsta chef.

Möjligheter till utvecklingsarbete, undervisning och forskning är en naturlig del av verksamheten inom Bild och Funktion.

Vi söker

 • är intresserad av att bidra till att utveckla framtidens ST-utbildning i Radiologi
 • har ett genuint intresse för utbildningsfrågor
 • har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
 • är strukturerad och besitter en god organisationsförmåga
 • är lyhörd och är ansvarsfull
 • delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn
 • har ett stort intresse för att fördjupa sig inom något/några av våra kliniska områden och vara en del av vår framtida radiologiska utveckling

Kvalifikationer
Krav:

 • Specialistbevis i radiologi/bild- och funktionsmedicin med genomgången handledarutbildning
 • Flytande svenska i tal och skrift. Kravet på kunskaper i svenska språket är Svenska C1 enligt EU:s nivåskala

Meriterande:

 • Tidigare erfarenhet av utbildning/pedagogik, utvecklingsarbete och ledarskap är meriterande
 • Vi ser gärna att din specialistutbildning inte ligger för långt bort i tiden
 • Disputation eller pågående forskning

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Övrig information
Vi kommer att ha ett fortlöpande urval under hela ansökningstiden. Detta innebär att vi kan kalla till en första intervju såväl före som efter sista ansökningsdag.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/3652
Kontakt
 • Jonaz Ripsweden, jonaz.ripsweden@regionstockholm.se
 • Marie-Louise Wretling, marie-louise.wretling@regionstockholm.se
 • Anna Brodérus, 0724-662133,anna.broderus@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Mattie Salim, lakarforeningen@karolinska.regionstockholm.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb