Karolinska Universitetssjukhuset, N48 Tema Hjärta Kärl och Neuro

Temachef till Tema Hjärta Kärl och Neuro

Karolinskas uppdrag är att vara Region Stockholms universitetssjukhus med ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Sjukhuset tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder. Uppdraget omfattar också ett huvudansvar att möjliggöra forskning och utbildning i nära samverkan med Karolinska Institutet. Karolinska står, liksom hela hälso- och sjukvården, inför utmaningen att möta en omvärld i snabb förändring. Sjukhusets målsättning är att vara en självklar och drivande aktör i denna utveckling samtidigt som vi uppnår en god och stabil ekonomi.

Tema Hjärta Kärl och Neuro omfattar all verksamhet inom kardiologi, kärlsjukdom och thoraxkirurgi samt neurologi och neurokirurgi inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna. Verksamheten omfattar såväl normal som högspecialiserad verksamhet inom alla våra vårdområden. Genom ett omfattande arbete med kvalitetsuppföljning, forskning, undervisning och utveckling strävar vi efter att vara ledande inom både medicin, kirurgi och omvårdnad på nationell och internationell nivå. Temat har ca 1100 medarbetare.

Temachefen leder temat och ingår i sjukhusledningen.

Om tjänsten

Temachefen för Tema Hjärta Kärl och Neuro har det övergripande strategiska ansvaret att utveckla organisationen till högsta standard i ett internationellt perspektiv samt att, tillsammans med övriga funktions- och temachefer, ansvara för att uppnå en universitetssjukvård i internationell toppklass och för att sjukhuset skall nå sitt övergripande resultatmål. Temachefsrollen vid sjukhuset innefattar ett sammanhållande ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet/produktion) och FoU samt ett direkt ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom temat. I temat ingår 7 Medicinska Enheter och 2 Omvårdnadsområden.

Inom temat har det nyligen skapats ett Hjärt-Kärlcentrum och ett Neurocentrum. Två kunskapscentrum för de delar inom sjukhuset som arbetar med hjärta/kärl- och neurosjukvård. Vi arbetar med innovativa samverkansformer för att lösa vårt gemensamma uppdrag. Neurocentrum och Hjärt-Kärlcentrum är inte en hierarkisk struktur utan ett sätt att driva utveckling genom mer samarbete och decentraliserat beslutsfattande. Vi skapar förutsättningar att stärka både patientflöden och profession.

Som Temachef arbetar du tillsammans med övriga Tema- och Funktionschefer för att stötta du de nybildade centrumbildningarna i den fortsatta utvecklingen som sträcker sig över uppdelningar inom organisation och profession.

Tjänsten omfattar också ansvar för att bedriva en verksamhet som på alla nivåer syftar till att leverera på uppdraget att, i samverkan med Karolinska Institutet och inom ramen för universitetssjukvården, bedriva vård, forskning och utbildning (som inkluderar både grundutbildningar, vidareutbildningar och ST-utbildning). Temachefen har vidare det sammanhållna ansvaret för den vård och kvalitet som levereras från temats samtliga sektioner och flöden. Arbetet med planering, styrning, uppföljning och utveckling av verksamhetsstöttande processer sker med stöd av en operativ chef.

Forsknings- och utbildningsuppdraget sker i samverkan med Karolinska Institutet, i enlighet med ALF-avtalet och med stöd av temats verksamhetschefer, som tillika är FoU-ansvariga. Temachefen kommer ha ett nära samarbete med prefekterna vid berörda institutioner varav en ingår i temats ledningsgrupp. Temachefen ansvarar också för att representera Karolinska Universitetssjukhuset och vara talesman i frågor relaterade till temat.

Gemensamt för alla temachefer är uppgiften att skapa tydlighet kring strategi och mål, att kommunicera dem kontinuerligt samt att prioritera, koordinera och leda både utvecklingsinsatser och resurser i samråd med verksamhetscheferna och övriga i temaledningen. Temachefen skall vara en rollmodell och ansvara för utvecklingen av temats ledare. Att leda andra ledare kräver god överblick, strategisk höjd och djup förståelse för utveckling av organisationskultur.

Kvalifikationer

Karolinska Universitetssjukhuset söker en mycket meriterad klinisk och akademisk ledare med medicinsk bakgrund och relevant erfarenhet. Erfarenhet av samledarskap och att leda andra i ett samledarskap är meriterande.

Du är visionär och strategisk, med genuin insikt om områdets framtida utveckling och utmaningar, samtidigt som du har den operativa förmåga som krävs för att få saker att hända.

Det är önskvärt med goda forsknings- och utbildningsmeriter inom ditt område och att du även har verkat i ett internationellt sammanhang.

Du har dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört förändringar som lett till avsevärt förbättrade resultat inom stora och komplexa organisationer. Samarbetsfokus är av stor betydelse för att framgångsrikt balansera Karolinska Universitetssjukhusets agenda med regionens och övriga intressenters krav och önskemål.

Du har erfarenhet av vårdproduktionsplanering ekonomisk uppföljning inom sjukvården

Kunskap om nätverkssjukvård är värdefull för att skapa smidig samverkan mellan olika vårdgivare. I rollen ingår ansvar för ett stort antal medarbetare, varför det förutsätts att du har dokumenterat goda resultat från att leda en verksamhet i förändring och tidigare etablerat ett bra och konstruktivt samarbete med de fackliga organisationerna.

Kunskap om arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt erfarenhet av att leda samverkansgrupper är också av stor vikt.

Därutöver är förmågan att utveckla den egna ledningsgruppen och samtidigt bidra till sjukhusets ledningsgrupp central.

Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Vi söker

Vi söker en skicklig, högpresterande person med stark integritet och handlingskraft, som med entusiasm och passion för uppdraget skapar arbetsglädje i organisationen och ett arbetsklimat som främjar förändring och nyfikenhet att följa med i den senaste utvecklingen.

En annan viktig egenskap hos dig är ett involverande, utvecklande, innovativt och tydligt ledarskap; du är en skicklig kommunikatör som vet hur man skapar engagemang och motivation bland medarbetare inom vård, forskning och utbildning.

Du är en möjlighetsorienterad person med social kompetens och förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Lyhördhet, ödmjukhet, mod och prestigelöshet är andra önskade egenskaper.

Du har dessutom den legitimitet som krävs för att både vara en förebild i organisationen och skapa entusiasm för verksamhetens mål och vision. Vi söker dig som kan ta till vara den vetgirighet, höga ambition och gott samarbete, som präglar verksamheten idag.

Vi erbjuder
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart ta del av de förmåner som vi erbjuder. Läs mer här.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Yrkesexamen
- Yrkeslegitimation 
- Bevis om specialistkompetens 
- Bevis om medicine doktorsexamen 
- Bevis om docentur 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna/Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/1819
Kontakt
  • Patricia Enocson , 08-12374183
Facklig företrädare
  • Catharina Häggbom, Kommunal, 08-12375173
  • Yvonne Dellmark, Läkarföreningen, 073-6681740
  • Pasi Nyberg, SACO, 072-5808684
  • Bodil Nielsen, Vision, 072-2542404
  • Mira Nyberg, Vårdförbundet, 070-1684065
  • Anne Danielsson, Vårdförbundet, 08-12375163
Publicerat 2023-02-22
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb