Karolinska Universitetssjukhuset, PMI Huddinge Bukoperation

Här finns en möjlighet för dig som vill utvecklas och ta ett nästa steg i karriären. Vi söker en operationssjuksköterska för en tjänst som Biträdande Universitetssjuksköterska med vårdansvars- och kunskapsområde Akut till Huddinge.

Du erbjuds

 • att arbeta med högspecialiserad innovativ operationssjukvård så som gynekologi, urologi, övre abdominell kirurgi och transplantation
 • ett arbete i en miljö präglad av närheten till forskning och utbildning
 • utvecklings- och karriärvägar inom din profession, synliggjorda genom kompetensstegen.
 • Vi är stolta över att kunna bedriva vår verksamhet i helt nybyggda lokaler som är utrustade med den senaste tekniken.

Du kommer självklart även att erbjudas att ta del av de medarbetarerbjudanden och förmåner för Karolinska Universitetssjukhusets medarbetare. Läs mer här för information och villkor.

Om tjänsten

Som Biträdande Universitetssjuksköterska inom bukoperation med inriktning Akutkirurgi ansvarar du för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom ditt specifika område. I ditt uppdrag ingår det att utveckla och stärka vården för den enskilda patienten genom kvalitetssäkring av rutiner och riktlinjer för att säkerställa evidensbaserade arbetssätt.

Rollens ansvarsområden innefattar att:

 • Sätta patienten i centrum genom arbete med kvalitetsutveckling, baserad på patientcentrerad vård
 • Aktivt verka för god kontakt i tvärprofessionella team
 • Dokumentera rutiner och riktlinjer inom området samt implementera dessa
 • Uppdatera rutiner och riktlinjer enligt befintlig evidens inom patientcentrerad vård
 • Strukturera och presenterar ny kunskap och teknik
 • Vara initiativtagare till samt delta i forskning som bedrivs på avdelningen
 • I samråd med kollegor, ansvara för medarbetarintroduktion och utbildning inom området
 • Med pedagogisk kompetens handleda, utbilda och stödja kollegor
 • Samarbeta med och ingå i nätverk med övriga Biträdande universitetssjuksköterskor inom vår medicinska enhet
 • Arbeta för att skapa ett gott samarbete mellan våra personalkategorier
 • Nätverka regionalt och nationellt för att bevaka specialiteten

I tjänsten ingår det att vara kliniskt verksam inom bukoperation med en del av tjänsten avsatt för vårdutveckling. Du ingår i det tvärprofessionella teamet där du har en viktig roll i den patientcentrerade vården.

Vi använder oss av fasta 8 veckors scheman och lätthelgsplanering, vilket våra medarbetare uppskattar. Tjänsten innefattar 2 skift med arbete var fjärde helg.

Vi söker dig som

 • I den här rollen ser vi att det är viktigt att du är en person som tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.
 • Du litar på din egen förmåga, är säker och stabil även i mer osäkra sammanhang och har mod att agera efter din egen övertygelse.
 • Du tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat. Du är ansvarsfull nog att be om hjälp när du behöver.
 • Du samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ utifrån de gemensamma målen. Du hjälper dina kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid denna rekrytering.

Kvalifikationer

Krav

 • Specialistsjuksköterska inom operation med minst 5 års klinisk erfarenhet
 • Kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde
 • Magisterexamen
 • Handledarutbildning 7,5 hp/vårdpedagogik 7,5 hp

Att vara biträdande universitetssjuksköterska innebär att du har reell och formell kompetens enligt steg 5 i kompetensstegen inom Region Stockholm.

Meriterande

 • 3 års erfarenhet som operationssjuksköterska

Om rekryteringsprocessen

Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska/Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från bedömningsgruppen för sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensstege för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

 • Bevis om legitimation som Sjuksköterska från Socialstyrelsen
 • Bevis för Handledarutbildning (7,5 hp)
 • Bevis för Specialistsjuksköterskeexamen och/eller magisterexamen
 • Bevis på medicine licentiatexamen
 • Bevis på medicine doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

Sökande fyller i ansökan stegplacering 5-7, underskriven av sökande samt vidimerad av två personer, och bifogar till ansökan:

bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen bevis för handledarutbildning/vårdpedagogik 7,5 hp -kurs efter kandidatexamen bevis för specialistsjuksköterskeexamen (om krav från arbetsgivare) bevis på magisterexamen publikationsförteckning studiemeritförteckning på genomgångna kurser. Exempelvis LADOK-utdrag från Karolinska Institutet.

I ansökan skall det definierat kliniskt vårdområde inom omvårdnad framgå tydligt. Exempel kan vara nutrition, smärta, sår alt. omvårdnad inom ett specifikt flöde/patientgrupp.

Beskriv i ansökan hur du i uppdraget kommer utföra nedanstående samt hur det kommer att gagna patienten:

 • följa aktuell forskning och utveckling
 • driva att aktuell kunskap implementeras
 • initiera och driva kompentensutvecklings-, utbildnings- och vårdutvecklingsaktiviteter
 • handleda/undervisa kollegor och/eller studenter
 • initiera och delta i vårdforskning inom området

Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända, undvik förkortningar. Skanna gärna. Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf. Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2053
Kontakt
 • Jacqueline Björklund, 08-12380985
Facklig företrädare
 • Vårdförbundet Huddinge, vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb